Şanlıurfa İlindeki Primer Enürezis Nokturna Şikâyeti ile Gelen Hastaların Değerlendirilmesi

Yazar/lar:
Bülent Katı
Emre Can Polat
Hasan Anıl Kurt
Kemal Gümüş

Özet

Amaç: Primer enürezis nokturnalı hastalarda, hasta profilimiz ve tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi.

Gereç ve Yöntemler: Primer enürezis nokturna tanısıyla Ocak 2013-Ocak 2016 tarihleri arasında polikliniğimize başvuran ve tedavi uygulanan 5 yaş üstü toplam 540 hastadan tedaviye devam eden 324 hasta çalışmaya dâhil edildi. Daha önce bilgilendirilmemiş 56 hastaya önce 1 aylık motivasyon ve davranışa dayalı tedavi uygulandı. Davranış ve motivasyon tedavisi istemeyen, davranış ve motivasyon tedavisinden fayda görmeyen veya nüks gelişen toplam 324 hastaya, desmopressin 60-120 mikrogram uygulandı. Hastaların başvuru sırasındaki gece ıslatma sayısının %90 üzerinde azalması tam yanıt, %50-90 azalması orta derecede yanıt, %50’nin altında azalması yanıtsız olarak kabul edildi. Hastaların kontrollerinde, tedaviye tam devam edenlerde alınan yanıta göre kür ve nüks oranları değerlendirildi.

Bulgular: Sadece davranış ve motivasyon tedavisi verilen ve nüks gelişmeyen 8 hasta dışında çalışmaya dâhil edilen 324 hastanın ortalama yaşı 10.57±2.37 (minimum 5- maksimum 18) olarak saptandı. Tek başına davranış ve motivasyon tedavisinden fayda görmeyen ve 120 mikrogram desmopressin tedavisi alarak kontrole gelen 166 (%51.2) hastada tam kuruluk sağlandı. Hastaların 107’sinde (%33.3) orta derecede yanıt elde edildi. Hastaların 51’inden (%15.5) ise yanıt alınamadı. Yanıt alınan hastalarda desmopressin tedavisi kesilince 45 hastada (%27.1) nüks gözlendi. Tedaviye cevap vermeyen ve ilaç dozu artırılan 4 hastada baş ağrısı ve alerji nedeniyle tedaviye devam edilemedi.

Sonuç: Hastanemizin bölgesel konumu itibariyle, hastaların hastaneye başvuru yaşının daha yüksek olduğunu gözlemledik. Yine bu temel sebepten kaynaklanan ve tedavi aşamasında ilk basamak olarak düşünülen; hastanın bilgilendirilmesi, davranış ve motivasyon tedavisinin aile yakınlarını pek tatmin etmediği, tedavide yüksek başarı beklentisinden dolayı medikal tedavi ile kombine kullanılması daha fazla gerçekleşmiştir. Medikal tedavi başarı oranının genel ortalamadan düşük olmasının; tedaviye devam etmede zorluklar ve bilinçsiz ilaç kullanımı nedeniyle olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler

Davranış tedavisi, Desmopressin, Enürezis nokturna, Motivasyon