Semptomdan Tanıya Organofosfat İntoksikasyonu

Yazar/lar:
Emine Akkuzu
Gökhan Kalkan
Selen Karagözlü
Şule Demir
Merve Yavuz

Özet

Zehirlenme olguları acil servislerde sıkça karşılaşılan önemli bir sağlık sorunudur. Zehirlenmelere akut süreçte müdahalede gecikme artmış mortalite ve morbiditeye neden olabilir. Organik fosfor bileşikleri tüm dünyada yaygın olarak tarımda, evlerde, bahçelerde, veterinerlikte ve kimyasal silah yapımında kullanılmaktadır. Yılda yaklaşık 3 milyon insan organofosfatlara maruz kalmakta ve 300 bine yakını ölmektedir. Olgumuzda daha önce bilinen hastalığı olmayan jeneralize tonik klonik nöbet geçirme sonrası acile başvuran 13 yaşında kız hasta sunulmuştur. Hastanın zehirlenme öyküsü olmamasına rağmen klinik ve laboratuvar bulgularının organofosfat intoksikasyonu özellikleri taşıması nedeniyle verilen atropin ve pralidoksim tedavilerine dramatik cevap alınmıştır. Hasta daha sonradan intihar amaçlı böcek ilacı içtiğini itiraf etmiştir. Acil servise başvurularda özellikle daha önceden sağlıklı çocuklarda abdominal kramplar, lakrimasyon ve salivasyon artışı, solunum sıkıntısı, aritmi, anksiyete, nöbet, bilinç bulanıklığı görülmesi durumunda organofosfat zehirlenmeleri akla gelmelidir.

Anahtar Kelimeler

Kolinerjik semptomlar, Nöbet, Organofosfat zehirlenmesi