Çocuklarda Temel Mekanik Ventilasyon

Yazar/lar:
Gökhan Kalkan
Emine Akkuzu

Özet

Solunum sistemi ile ilgili hastalıklardan ve solunum yetersizliğinden kaynaklanan ölüm, çocuk ölümlerinin başta gelen nedenlerindendir. Bu derlemede mesleği gereği sürekli çocuk yoğun bakım hastası takip etmeyen ama gerektiğinde bu hastalarla ilgilenen hekimlerin mekanik ventilasyonla ilgili özellikle uygulamaya yönelik endişelerini gidermek hedeflenmiştir. Sık kullanılmayan anlaşılması güç detaylardan çok günlük uygulamada işe yarayacak, mekanik ventilatörün kullanımını kolaylaştıracak bir yaklaşım benimsenmiştir. Hekimlerin zorlandığı ya da hata yaptığı noktalar özellikle vurgulanmıştır. Amaç kısa sürede hekimin mekanik ventilatörü kullanmadaki endişesini ortadan kaldırmak ve daha konforlu bir hasta takibi sağlamaktır.

Anahtar Kelimeler

Hipoksemi, Mekanik ventilasyon, Ventilatör modları