Seyrek Dışkılayan Bebeklere Nadiren Tedavi Gerekir

Yazar/lar:

Özet

Amaç: Seyrek dışkılama (SD) günlerce gecikmiş, fakat normal kıvam ve renkteki dışkılamayı tarif eder. Literatürde altı aydan küçük olup, anne sütü ile beslenen bebek ve çocuklarda seyrek dışkılama ile ilgili çok az bilgi vardır. Çalışmada, SD’sı olan bebeklerin bulgu ve semptomları ele alınarak, SD’nın seyrinin, ne kadar devam ettiğinin, yapılan tedavilerin etkinliğinin, tedavi gereksinimlerinin tartışılması, doğru yaklaşımın nasıl olması gerektiğinin saptanması amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya, polikliniğimize 2 gün ve üzeri kaka yapmama şikayeti ile getirilen 6 aydan küçük yenidoğan ve süt çocukları dahil edilmiştir. Sadece anne sütü ile beslenen, kilo alımı iyi olan, mekonyumunu zamanında çıkarmış, sert dışkılaması, karın şişliği ve anal bölge sorunları olmayan çocukların bilgileri geriye dönük incelendi. Takiplerinde fiziki muayeneleri yapılmış, beslenme durumları sorgulanmış, büyüme eğrisi kaydı tutulmuştur. Ayrıca seyrek dışkılaması nedeni ile yapılan tetkikler ve tedaviler irdelenmiştir.

Bulgular: Çalışmaya toplam 50 bebek (ortalama yaş: 55.7 gün) dahil edildi. Ortalama doğum ağırlığı 3179±539 gr’dı. Seyrek dışkılama ilk olarak ortalama 48.52±39.21 günde (aralık: 2 gün-5.5 ay) başlamıştır. İlk seyrek dışkılamanın devam etme süresi ortalama 4.7±1.59 gün (% 95 GA: 4.2-5.2), seyrek dışkılamaların toplamının devam etme ortalaması ise 2 ay olmuştur (aralık: 2 hafta-5.5 ay, % 95 GA: 45.7-71.9). Seyrek dışkılama hastaların % 75’inde 2 ay sürmüştür. Doğum ağırlığı ile seyrek dışkılama (r=0.35) ve gebelik haftası ile seyrek dışkılama arasında (r=0.33) zayıf ilişki saptanmıştır. Yedi çocuk farklı merkezlerde tetkik edilmiş, 36 çocuğa ise ya hekimler ya da ebeveynler tarafından çeşitli tedaviler uygulanmıştır. Hiçbir hastada tıbbi tedaviye ihtiyaç duyulmamıştır.

Sonuç: Sonuç olarak, çalışmaya dahil edilen tüm çocuklarda seyrek dışkılama durumu geçmiş, bu durum hiç bir hastada fonksiyonel kabızlığa dönüşmemiştir. İyi beslenen, huzurlu, yeterince kilo alan, karın şişliği ve sert dışkılaması olmayan bebek ve çocuklarda seyrek dışkılamanın geçici bir durum olduğu, tedaviye gerek olmadığı görülmüştür. Seyrek dışkılamanın kabızlıktan ayırımı yapıldıktan sonra tedavisiz takip edilmesi yeterlidir. Bu bilginin pediatristler, pediatrik cerrahlar, sahada çalışan hekim ve hemşirelere faydalı olacağı kanısındayız.

Anahtar Kelimeler

Anne sütü, Kabızlık, Bebek, Seyrek dışkılama