Epstein-Barr Virüs Enfeksiyonunun Nadir Görülen Bir Komplikasyonu: Miyoperikarditli Bir Olgu Sunumu

Yazar/lar:
Özlem Gül
Dolunay Gürses
Sümeyye Sumru Tunç

Özet

Akut miyokardit genellikle viral enfeksiyonlar sonrası gelişir ve sıklıkla asemptomatik seyreder. Ancak beraberinde perikardit görülebilir. Epstein-Barr virüsü (EBV) enfeksiyonuna bağlı miyoperikardit ise oldukça nadirdir. On altı yaşında erkek hasta şiddetli göğüs ağrısı şikayeti ile başvurdu. Kardiyak enzimleri yüksek saptanan olgunun elektrokardiyografik incelemesinde yaygın elektriksel voltaj düşüklüğü, DII, DIII, aVF, V5, V6 derivasyonlarında ST-T dalga değişiklikleri mevcuttu. Ekokardiyografik değerlendirmede sol ventrikülsistolik fonksiyonları normaldi ve perikardiyal efüzyonu mevcuttu. EBV VCA IgM ve EBV PCR pozitif saptanan hastada EBV miyoperikarditi tanısı düşünüldü. Hasta intravenöz immünglobulin (IVIG) ve nonsteroid anti enflamatuvar tedavisine iyi yanıt verdi ve klinik olarak tam iyileşme görüldü. Göğüs ağrısı ile başvuran hastalarda miyoperikardit ayırıcı tanıda düşünülmeli ve myoperikarditin nadir nedenlerinden EBV enfeksiyonu da akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler

EBV, Göğüs ağrısı, Miyoperikardit