Van İlinde Astım ve/veya Allerjik Rinitli Çocuklarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları

Yazar/lar:
Sakine Işık
İhsan Gül
Mecnun Çetin

Özet

Amaç: Çalışmada amaç Van ilinde astım ve/veya allerjik rinit tanıları ile takip edilen çocuk hastalarda kullanılan tamamlayıcı ve alternatif tıp (TAT) yöntemlerinin kullanım sıklığını, kullanılan yöntemleri ve kullanıma etki eden faktörleri araştırmaktır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışma Haziran 2015- Ocak 2016 tarihleri arasında yapıldı. On beş sorudan oluşan anket formları hazırlandı. Bu formdaki sorular astım ve/veya allerjik rinit tanıları ile çocuk allerji ve immünoloji polikliniğinde izlenen çocukların ebeveynlerine yöneltildi.

Bulgular: Çalışmaya 2-17 yaş arası toplam 127 çocuk hastanın ailesi dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması ± ss 7.9±3.6 yıl olarak bulundu. 127 aileden 62 (%48.8)’si çocuklarına hayatının herhangi bir döneminde TAT uygulamaları kullandığını belirtti. TAT kullananların 9 (%14.5)’u fayda gördüğünü düşünmekteydi. En sık başvurulan uygulama 45 (% 72.5) hastada kullanılan pekmezdi. 44 (%70) hastada bitkiler ve baharatlar (ıhlamur, kuşburnu, dağ kekiği, karabiber, tarçın vs), 23 (%37) hastada bal, 13 (%20) hastada bıldırcın yumurtası, 10 (%16.1) hastada zeytin yağı, 6 (%9.6) hastada süt, 1 (%1.6) hastada tereyağı, 1 (%1.6) hastada arı sütü, 1 (%1.6) hastada arı poleni, 1 hastada göğüs bölgesine viks sürme işlemi kullanılmıştı. Ailelerin çoğu TAT uygulamaları hakkındaki bilgiye aktarlar ve medya aracılığı ile ulaşmaktaydı.

Sonuç: Van ili’nde astım ve /veya allerjik rinitli çocuklarda TAT uygulamaları ülkemizin diğer bölgelerindeki ile benzer sıklıkta ve yüksek (%48.8) olup, pekmez içirmek en sık (%72.5) kullanılan yöntemdir. Çocuk allerji hekimlerinin uygulanan TAT yöntemleri hakkında bilgi sahibi olması bu tedavilerin olası yan etkileri açısından önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler

Aile, Allerjik rinit, Alternatif tıp, Astım, Çocuk, Tamamlayıcı tıp