Turner Sendromunun Nörogelişimsel ve Psikososyal Sorunlarında Olgu Yönetim Rehberi

Yazar/lar:
Sıddıka Songül Yalçın
Tuba Çelen Yoldaş
G Eda Ütine

Özet

Turner sendromu olguları ortaöğretim ve lise döneminde dikkat eksikliği, hiperaktivite, alana özel öğrenme bozukluğu, yaşıtlarına göre çocuksu olma, akran problemleri ve sosyal uyum güçlüğü gibi nörogelişimsel ve davranışsal sorunlarla doktora getirilmektedir. Buna rağmen, bu konularda kısıtlı sayıda literatür vardır. Hastanın boy kısalığı, pubertal sorunlar gibi diğer problemlerine öncelik verilmesi, ekip anlayışı içeren izlem protokollerinin olmaması nörogelişimsel-davranışsal sorunların ihmal edilmesine yol açmaktadır. Multidisipliner erken tanı-önleme-müdahale programları geliştirilerek bu sorunların Turner sendromu olgularının ve ailelerinin hayatlarını olumsuz etkilemesi önlenmiş olur.

Anahtar Kelimeler

Nörogelişim, Turner, Olgu yönetimi