Konjenital CMV Enfeksiyonun Prematürelerde Nadir Görülen Santral Sinir Sistemi Bulgusu: Nöronal Migrasyon Anomalisi

Yazar/lar:

Özet

Sitomegalovirüs en sık konjenital enfeksiyon yapan etkendir. Gebeliğin erken döneminde enfekte olan fetusların %10- 15’i doğumda semptomatik olup, olgularda intrauterin büyüme kısıtlanması, hepatosplenomegali, kolestaz, karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma, pnömoni, pansitopeni, hemolitik anemi, peteşi, purpura, dermal eritropoez ve santral sinir sistemi bulgularının belirgin olduğu ağır sistemik hastalık tablosu görülmektedir. Konjenital CMV enfeksiyonunda santral sinir sitemine ait bulgular oldukça çeşitli olup nöronal migrasyon anomalileri nadiren tespit edilmektedir. Burada ağır nöronal migrasyon anomalisinin ön planda olduğu konjenital sitomegalovirüs enfeksiyonu olan bir prematüre yenidoğan olgusu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Nöronal migrasyon anomalileri, Prematüre, Sitomegalovirüs, Yenidoğan