Nazofaringeal Sülük

Yazar/lar:
Orhan Tunç
Nihal Güngör Tunç

Özet

Sülükler genellikle kaynak sularda ve kirli su birikintilerinde yaşar. İnsanlardaki infestasyonlar bu tür suların kullanılması, içilmesi veya bu sularda yüzülmesi ile oluşmaktadır. Sülükler ağız ve burun yoluyla vücuda girerek nazal kaviteye, nazofarinkse, larinkse yerleşebilirler. Bu bölgelere yerleşen sülükler burun tıkanıklığı, epistaksis, hemoptizi, stridor ve anemiye yol açabilir. Bu yazıda nazofarinkste sülük saptanan 10 yaşındaki erkek hasta sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler

Hemoptizi, Nazofarinks, Sülük