Çocuklarda Vertigo; Ayırıcı Tanı

Yazar/lar:
Fatih Alper Akcan

Özet

Çocuklarda baş dönmesi nadir görülen bir şikayet olmasına rağmen gerek hastada gerekse ailede ortaya çıkardığı anksiyete nedeniyle önemli bir sorundur. Çocuklarda ifade zorluğuna bağlı tanı ve tedavide ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Baş dönmesi şikayeti ile gelen çocuk hastada ayrıntılı bir anamnez ve fizik muayene hâlâ tanı koymada en etkili yöntemler olarak durmaktadır. Baş dönmesi şikayetinin en sık nedenleri arasında benign paroksismal vertigo, migren ve kafa travması izlenmektedir. Diğer nedenler ise; vestibüler nörinit, meniere hastalığı, benign pozisyonel paroksismal vertigo, psikojenik, otitis media, santral sinir sistem patolojileri ve ortostatik hipotansiyondur. Baş dönmesi sorunu yaşayan çocuklardaki en önemli problemlerden bir tanesi de kognitif ve motor gelişimin etkilenmesidir ve bu çocuklar mutlaka pediatrist, nörolog, oftalmolog ve gerek halinde ortopedist ve fizyoterapist ile birlikte değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler

Çocuk, Dengesizlik, Vertigo