Çocukta Valentino Sendromu: Akut Apandisiti Taklit Eden Perfore Peptic Ülser

Yazar/lar:
Zeliha Akış Yıldız
Hayriye Nihan Ayyıldız

Özet

Çocuklarda en sık akut karın nedeni apandisittir. Ancak ameliyatta appendiksin normal izlendiği durumlarda diğer cerrahi sebepler gözden geçirilmelidir. Sağ alt kadran karın ağrısının ayırıcı tanısında nadir de olsa Valentino Sendromu olarak tanımlanmış gastrik ya da duodenal ülser perforasyonu akla gelmeli ve olası patoloji yönünden değerlendirilmelidir. Bu olgu sunumunda, bulguları apandisiti düşündüren alışılmadık mide perforasyonu olan bir olgumuzu tartışmayı amaçladık. Olgunun ayakta direkt karın grafisinde serbest hava izlenmediği gibi ultrasonografide de spesifik bulgu saptanmamıştı. Operasyonda apendiksin normal olduğu gözlendi. Sağ alt kadranda bol miktarda seröz sıvı mevcuttu. Üst kadranlarda fibrin izlenmesi üzerine insizyon genişletildiğinde mide perforasyonu olduğu görülerek onarıldı. Batın muayenesinde peritonit bulguları olan olgularda, apendiks normal olsa da mutlaka diğer tanılar açısından karın içi tüm organların değerlendirilmesi önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler

Mide perforasyonu, Çocuklarda akut karın, Valentino sendromu