Erken Başlangıçlı Gitelman Sendromu Olgusu

Yazar/lar:
Bahriye Atmış
Zahide Orhan Ok
Engin Melek
Aysun Karabay Bayazıt
Ali Anarat

Özet

Gitelman sendromu (GS), hipokalemik metabolik alkaloz ile birlikte hipomagnezemi ve hipokalsiüri ile seyreden ve erişkinde en sık saptanan herediter tübülopatidir. Gitelman sendromu distal kıvrımlı tübülde tiazid duyarlı Na-Cl kotransport kanalını kodlayan SLC12A3 geninde mutasyon sonucu ortaya çıkar. Genellikle erişkin yaşta tespit edilmesine karşın çoğu altı yaşından sonra ortaya çıkar. Gitelman sendromunun klinik belirti vererek 6 yaşından önce tanı alması nadirdir. Biz beş yaşında tetani ile başvuran ve Gitelman Sendromu tanısı koyduğumuz bir hastamızı literatürü gözden geçirerek sunduk.

Anahtar Kelimeler

Çocukluk çağı, Gitelman sendromu, SLC12A3 geni mutasyonu