Çocuk Acil Polikliniğinde Adölesan Olguda Göğüs Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Spontan Pnömomediastinum

Yazar/lar:
Damla Hanalioğlu
Funda Kurt
Doğuş Güney
Serhat Emeksiz
Kıvanç Terzi
Halil Örtlek
Tülin Köksal

Özet

Spontan pnömomediastinum (SPM), çocukluk çağında nadir görülen genellikle iyi seyirli bir durumdur. İntratorasik basıncın artmasına neden olan astım atağı, kusma veya valsalva manevraları (öksürük, bağırma) sonucunda gerilen alveollerin rüptürü en sık nedenidir. Burada, şiddetli göğüs ağrısı nedeniyle çocuk acil servise başvuran ve akciğer grafisinde pnömomediastinum saptanan 14 yaşında bir erkek hasta sunulmuş, bu olgudan yola çıkılarak klinik ve radyolojik özellikleri ile birlikte SPM olgu yönetimi tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Çocuk acil, Göğüs ağrısı, Mediastinal amfizem, Pnömomediastinum, Radyoloji