Enfektif Endokarditin Nadir Bir Komplikasyonu

Yazar/lar:
İrfan Oğuz Şahin
Ahmet Şaşmazel
Hazım Alper Gürsu
Özgür Ceylan
Mehmet Biçer
Ali Kaya
Fatih Duran

Özet

Tam atriyoventriküler blok (AVB) enfektif endokarditin (EE) iyi tanımlanmış ancak nadir bir komplikasyonudur. Atriyoventriküler blok derecesi enfeksiyonun yayılımını yansıtır. Bu yüzden AVB derecesinin artmış morbidite ve mortalite ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Yeni gelişen AVB’nin EE göstergesi olarak değerlendirilmesi ve tanı koyulduktan sonra EE’nin mümkün olduğunca çabuk tedavi edilmesi önerilmektedir. Burada, erken dönemde 1.derece AVB olup uygun tedavi başlanana dek 3.derece AVB ortaya çıkan aort kapak endokarditli bir hasta sunulacaktır. Başarılı cerrahi girişim ve uygun antibiyotik tedavisi sonrasında AVB hiçbir komplikasyon olmaksızın düzelmiştir.

Anahtar Kelimeler

Atriyoventriküler blok, Çocuk, Enfektif endokardit