Nöbeti Taklit Eden Nadir Bir Streç Senkop Olgusu

Yazar/lar:
Gül Demet Kaya Özçora
Mehmet Canpolat
Sefer Kumandaş
Hüseyin Per
Ayşe Kaçar Bayram
Hakan Gümüş

Özet

Geçici şuur kaybı ile gelen hastada nöbet, senkop ve psikojenik bayılma ön tanılar olarak düşünülebilir. Senkop serebral hipoperfüzyona bağlı geçici bilinç ve postür kaybıdır. Genç bireylerde senkobun en sık nedeni bir reflex senkop olan vazovagal senkopdur. Streç senkop ise nöbetden ayırımı zor olan nadir bir antite olup, ayakta veya oturuken başın hiperekstansiyonu ile oluşan geçici bilinç kaybıdır. Patofizyolojide; vertebrobaziller yetersizlik veya vertebral arterlerin ekstrensek basısına bağlı serebral kan akımının azalması bulunmaktadır. Burada yedi yaşında nöbet şikayeti ile gelen nadir bir streç senkop olgusunu farkındalığı artırmak amacıyla sunduk.

Anahtar Kelimeler

Çocuk, Nöbet, Senkop