Kistik Nefroma Tanısı Alan 19 Aylık Kız Olgu

Yazar/lar:
Dilek Yılmaz
Ferah Sönmez
Refik Emre Çeçen
Sezen Karaca Özkısacık
Nil Çulhacı

Özet

Kistik nefroma, böbreğin iyi huylu kistik tümörü olup, genelde tek taraflı böbrek tutulumu ile tanı alır. Tipik olarak renal parankimden kaynaklanan kistik nefroma, sıklıkla nefrektomi ile tedavi edilir. Üç ay ile iki yaş arasında, genelde erkeklerde saptanır. Bu yazıda, klinik ve radyolojiyle sağ böbrekte multiloküler kistik kitle saptanan, sağ total nefrektomi ile kistik nefroma tanısı alan, 19 aylık kız olgu sunuldu. Olgunun, histopatolojik tanısı tamamen kistik nefroma ile uyumlu saptandı. İnfantil dönemde tek taraflı kistik kitle bulunan olgularda, kistik nefroma da ayırıcı tanılar içinde düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler

Böbrek, Çocuk, Kist, Nefrektomi