Perikarda Yapışık Mediastinal Teratomun Cerrahi Olarak Çıkartılması

Yazar/lar:
Nil Yaşam Taştekin
Ergun Ergün
Ufuk Ateş
Gülnur Göllü
Hüseyin Dindar

Özet

Mediastinal teratomlar çocuklarda tüm germ hücreli tümörler içinde % 4.3 oranında görülen, germ hücreli tümörlerin ender bir tipidir. Mediastinal tümörleri olan hastaların çoğunda herhangi bir semptom görülmez (%53) ve kitle genellikle rutin akciğer grafileri sırasında tesadüfen saptanır. Literatürde mediastinal teratomların tedavisinde cerrahi eksizyonun sonuçları tartışmalıdır. Çalışmada, sık tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonları ile bulgu veren, perikardiyuma yapışık benign matür teratom tanısı alan bir yaşındaki erkek çocuğun sunulması planlandı. Teratom cerrahi olarak eksize edildi. Sonuç olarak, akciğer grafisinde mediastinumda kitle ya da opasite görülen hastaların ayırıcı tanısında anterior mediastinum yerleşimli teratomlar akılda bulundurulmalıdır. Mediastinal teratomlar genellikle benign ve total rezeksiyona iyi yanıt verirler. Torakotomi uygun cerrahi yaklaşımlardan biridir.

Anahtar Kelimeler

Çocuk, Mediasten, Teratom