Cilt 12, Sayı 3 (2018)

İçindekiler

EDİTÖRDEN

Akut Böbrek Hasarı: Yeni Terminoloji, Yeni Sınıflandırma ve Yeni Yaklaşımlar PDF
Umut Selda Bayrakçı

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR

Obez Adölesanların Sağlıklı Yeme Durumlarının Değerlendirilmesi (HEI-2010): Üçüncü Basamak Hastane Deneyimi PDF
Nevra Koç, Hülya Yardımcı
Rektal Midazolam Sedasyonunun Çocuklarda Sistometrik Parametrelere Etkisi PDF (English)
Sengül Özmert, Feyza Sever, Hüseyin Tuğrul Tiryaki
Umbilikal Venöz Kateter Pozisyonunun Değerlendirilmesinde Direkt Grafi ile Ultrasonografinin Karşılaştırılması PDF
Betül Emine Derinkuyu, Ayşegül Zenciroğlu
Tip 1 Diyabetes Mellitus Olgularının Tanı Anındaki Demografik, Klinik ve Laboratuvar Özelliklerinin Değerlendirilmesi PDF
Sezer Acar, Ahu Paketçi, Yıldız Gören, Gönül Çatlı, Ahmet Anık, Hale Tuhan, Korcan Demir, Ece Böber, Ayhan Abacı
Akut Böbrek Hasarı: Sınıflandırılması ve Prognoz PDF
Zeynep Savaş Şen, Nilgün Çakar
Seyrek Dışkılayan Bebeklere Nadiren Tedavi Gerekir PDF (English)
Nazile Ertürk
Ülkemizde Çocuklarda İki Farklı Zaman Diliminde İzlenen Akut Bakteriyel Menenjitlerin Değerlendirilmesi PDF
Aysun Kara Uzun, Aysel Yöney, Benal Kunak, Saliha Kanık Yüksek, Hasan Tezer
Uzamış Sarılıklı Bebeklerin Etiyolojik, Klinik ve Laboratuvar Bulgularının Değerlendirilmesi PDF
Betül Siyah Bilgin, Deniz Gönülal, Sevim Ünal
Göğüs Ağrısı ile Çocuk Kardiyoloji Polikliniğine Başvuran Olguların Epidemiyolojik, Etiyolojik ve Klinik Özellikleri PDF
Sibel Tiryaki, Ulviye Kırlı

OLGU SUNUMLARI

Tekrarlayan Lenfadenit Ayırıcı Tanısında Brankial Kleft Kisti PDF
Elif Kılıç Könte, Saliha Kanık Yüksek, Aslınur Özkaya Parlakay, Belgin Gülhan, Adalet Elçin Yıldız, Ayşe Selcen Erdoğan
Nadir Görülen Bir Dermatoz: Terra Firma-Forme Dermatozu PDF
Cüneyt Karagöl, Mustafa Özdemir, Ali Güngör, Neriman Şahiner, Ayşe Metin
Konjenital CMV Enfeksiyonun Prematürelerde Nadir Görülen Santral Sinir Sistemi Bulgusu: Nöronal Migrasyon Anomalisi PDF
Sezin Ünal, Dilek Ulubaş Işık, Gökhan Güral, İlter Arifoğlu, Çağatay Özcan, Ahmet Yagmur Bas, Nihal Demirel
Erken Dönemde Böbrek Yetmezliği ile Prezente Olan Denys Drash Sendromu PDF
Tülin Güngör, Mehmet Bülbül, Gökçe Gür, Evrim Kargın Çakıcı, Fatma Yazılıtaş, Fatih Özaltın, Fehime Kara Eroğlu


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.