Cilt 7, Sayı 1 (2013)

İçindekiler

EDİTÖRDEN

Editörden PDF
Bahatttin TUNÇ

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR

İmmün Olmayan Hidrops Fetalis Olgularının Değerlendirilmesi PDF
Avidan KIZILELMA YİĞİT, Şerife Suna OĞUZ, Uğur DİLMEN
Çocuk Allerji Bölümünde İzlenen Ürtikerli Hastaların Özellikleri PDF (English)
Emine DİBEK MISIRLIOĞLU, Serap ÖZMEN, Hilal SUSAM, Önder DOKSÖZ, Mahmut DOĞRU, Handan DUMAN, İlknur BOSTANCI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Çocuk ve Adolesanlarda Akdeniz Diyetine Uyum ile Obezitenin Belirlenmesi PDF
Seray KABARAN, Ceren GEZER
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Öğretmenlerin Çocuk Sağlığı Konusundaki Bilgi Düzeyleri PDF
Suzan GÜNDÜZ, Mehmet Nevzat ÇİZMECİ, Mehmet Kenan KANBUROĞLU
Ailelerin Ateşli Çocuğa Yaklaşımı: Bilgi, Tutum ve Uygulamaları PDF
Nilgün ÇÖL ARAZ
Yozgat İlindeki Süt Çocuklarında Vitamin Kullanma Sıklığı PDF
Tülin KÖKSAL, Ali Osman KÖKSAL

OLGU SUNUMLARI

Kongenital Artrogripozis ile Birlikte Olan Bilateral Perisilvian Polimikrogri Sendromu PDF
Esra GÜRKAŞ, Ayşegül Neşe ÇITAK KURT, Tuğba HİRFANOĞLU, Ayşe SERDAROĞLU, Kader KARLI OĞUZ
Omenn Sendromlu Bir Olgu PDF
Şebnem ÇALKAVUR, Mehmet YALAZ, Necil KÜTÜKÇÜLER, Ferda ÖZKINAY, Savaş KANSOY, Nilgün KÜLTÜRSAY
TRAP (Twin Reversed Arterial Perfusion) Sekansı PDF (English)
Ayşe Seçil EKŞİOĞLU, Aylin ÖZGÜN, Saliha ŞENEL
Prematüre Bir Yenidoğanda Kardiyoversiyon ile Tedavi Edilen Atriyal Flatter Olgusu PDF
Ramazan ÖZDEMİR, Nahide ALTUĞ, Evrim ALYAMAÇ DİZDAR, Sadık YURTTUTAN, M. Yekta ÖNCEL, Ömer ERDEVE, Uğur DİLMEN
3C (Ritscher-Schinzel) Sendromunda Nadir Görülen Bir Bulgu: Hipospadias PDF
Fatma Nur SARI, Evrim ALYAMAÇ DİZDAR, Suna OĞUZ, Uğur DİLMEN

DERLEME

Büyüme Sürecinde İşeme Fizyolojisinin Klinik Önemi Nedir? PDF
Demet ALAYGUT, Salih KAVUKÇU

EDİTÖRE MEKTUP

Ektodermal Displazili Bir Olgu PDF (English)
Cihangir AKGÜN, Lokman ÜSTYOL, Avni KAYA, Sinan AKBAYRAM, Süleyman ÖZEN, Remzi ERTEN, Fesih AKTAR, Berfin ÖZGÖKÇE ÖZMEN


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.