Cilt 6, Sayı 1 (2012)

İçindekiler

EDİTÖRDEN

Editörden PDF
Bahattin TUNÇ

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR

Çocukluk Çağı Migren ve Gerilim Tipi Baş Ağrılarında Klinik Özellikler, Risk Faktörleri ve İzlem PDF
Mehpare ÖZKAN, Serap TIRAŞ TEBER, Gülhis DEDA
Çocuklarda İnguinal Herni Onarımının Komplikasyonarı: 8265 Olgunun Değerlendirilmesi PDF
Tuğrul TİRYAKİ, Müjdem Nur AZILI, Fatma Özcan, Ziya LİVANELİOĞLU, Evrin MAMBET, Fatih AKBIYIK, Emrah ŞENEL, Sengül ÖZMERT, Sibel SAYDAM, Halil ATAYURT
Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları PDF
Saliha ŞENEL, Atilla ÇİFCİ, Can Demir KARACAN, Mehtap ACAR
Kalp Kateterizasyonu Yapılan Çocuklarda Kateter Giriş Yerine Ait Vasküler Komplikasyonlar PDF
Birsen UÇAR, Zübeyir KILIÇ, Zehra KARATAŞ
Diyabetimle Barıştım Projesi : Bir Çocuk Endokrinoloji Kliniğinde Yaşanan Başarı Öyküsü PDF
Fatma DEMİREL, Nazlı BÜBER, İhsan ESEN, Derya ACAR, Özlem KARA, Nevra KOÇ

OLGU SUNUMLARI

Pfapa Sendromlu Bir Çocukta Kolşisin Kullanımı PDF (English)
Suna EMİR, Özden SANAL, A. Murat TUNCER
Penis Derisi Tutulumu ile Seyreden Henoch-Schoenlein Purpurali Bir Olgu PDF (English)
Meral TORUN BAYRAM, Mehmet TÜRKMEN, Demet ALAYGUT, Alper SOYLU, Salih KAVUKÇU
Yenidoğan Döneminde Hidrokolpos İle Seyreden Vajinal Atrezi Olgusu PDF
Tuğrul TİRYAKİ, Ziya LİVANELİOĞLU, Halil ATAYURT, Gülşah BAYRAM KABAÇAM
Konjenital Glikozilasyon Bozukluğu Tip II PDF
Eda ÖZAYDIN, Ferda YALÇIN, Mehmet GÜNDÜZ, Gülşen KÖSE
Neonatal Nonketotik Hiperglisinemi PDF
Abdullah KURT, Yaşar DOĞAN, İsmail ŞENGÜL, Ayşegül Neşe ÇITAK KURT, Saadet AKARSU, A. Denizmen AYGÜN

DERLEME

Çocukluk Çağında Aktigrafi Kullanım PDF
Pelin ERTAN, Senem ALKAN


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.