Cilt 4, Sayı 2 (2010)

İçindekiler

EDİTÖRDEN

Editörden PDF
Zehra AYCAN

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR

Büyüme Hormonu Eksikliği Olan Çocuklarda Klasik Büyüme Hormonu Tedavisi Dozunu Azaltmak Mümkün mü? PDF (English)
Ergun ÇETİNKAYA, Zehra AYCAN, Ayşe Esin KİBAR, Seçil ÖZKAN
Yenidoğan Yoğun Bakım Üni̇tesinde İzlenen Bebeklerin Gebelik Haftası ve Doğum Ağırlıklarına Göre Sağkalım, Hastanede Yatış Süreleri ve Rehospitalizasyon Oranları PDF
Emel OKULU, İlke Mungan AKIN, Begüm ATASAY, Saadet ARSAN, Tomris TÜRMEN
Sivas İli İlköğretim Çocuklarında Başağrısı ve Migren Sıklığı PDF
Faruk EREN, Ali KAYA, Füsun Dilara İÇAĞASIOĞLU, Ömer CEVİT, Erhan BERK, Esma Cansu MUTLU
Hipernatremik Dehidratasyon: Yenidoğanlarda Nadir Olmayan Bir Sorun PDF
Elif Pınar ÇAKIR, Didem ALİEFENDİOĞLU, Erennur TUFAN, Ümit ALTUĞ, Erhan KIRLI
Çocukluk Çağında Yabancı Cisim Yutulması PDF
H. Tuğrul TİRYAKİ, Fatih AKBIYIK, Emrah ŞENEL, Ervin MAMBET, Ziya LİVANELİOĞLU, Halil F. ATAYURT

OLGU SUNUMLARI

Hipogliseminin Nadir Bir Nedeni: Geçici Adrenal Yetmezlik PDF
M. Emre TAŞCILAR, Bülent HACIHAMDİOĞLU, Ayhan ABACI, Ediz YEŞİLKAYA, Ümit SARICI
Aynı Olguda İki Nadir Hastalık: Jarcho-Levin Sendromu ve Kompleks Kardiyak Patoloji PDF
Mustafa Ali AKIN, Tamer GÜNEŞ, Ali BAYKAN, Dilek ÇOBAN, Sadettin SEZER, Ferhat VATANKULU
Akut İnfantil Hemorajik Ödem PDF
Kazım KÜÇÜKTAŞÇI, Serap SEMİZ, Ayşe ÇOLPAN
İdrar Yolu Enfeksiyonuna Sekonder Psödohipoaldosteronizm PDF
Saliha KANIK, Esma ALTINEL, Gülseren ŞAHİN, Şit UÇAR, Atilla ÇİFCİ, Pelin ZORLU

DERLEME

Çocukluk Çağında Yabancı Cisim Aspirasyonları PDF
Sevgi PEKCAN, Ayşe Tana ASLAN


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.