Cilt 6, Sayı 2 (2012)

İçindekiler

EDİTÖRDEN

Editörden PDF
Bahattin TUNÇ

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR

Çocuklarda Pnömokok Enfeksiyonlarında Üriner Antijen Taraması PDF (English)
Aşan ÖNDER, Fadıl VARDAR, Dilek YILMAZ ÇİFTDOĞAN, Nuri BAYRAM
Periyodik Ateş, Aftöz Stomatit, Farenjit, Servikal Lenfadenit (PFAPA) Sendromu. Beş Olgunun Değerlendirilmesi PDF
İbrahim Hakan BUCAK, Perihan Yasemen CANÖZ, Gökhan TÜMGÖR, Abit DEMİR, Fatih TEMİZ, Mehmet TURGUT
Çocuklarda Uyku Özellikleri Ve Uyku Bozukluklarının Değerlendirilmesi: Kırıkkale’den Bir Ön Çalışma PDF (English)
Ülker KOÇAK, Meryem ALBAYRAK, Reyhan EROL, Cihat ŞANLI
Primer Obstrüktif Megaüreterde Cerrahi Tedavi; 22 Olgunun Değerlendirmesi PDF
Tuğrul TİRYAKİ, Müjdem Nur AZILI, Gülşah KABAÇAM, Gülsen KESKİN, Sengül ÖZMERT, Halil ATAYURT
Akut Lösemili Çocuklarda Febril Nötropeni Ataklarının Değerlendirilmesi PDF
Esma ALTINEL, Neşe YARALI, Pamir IŞIK, Serdar ÖZKASAP, Ali BAY, Abdurrahman KARA, Bahattin TUNÇ

OLGU SUNUMLARI

Escobar Sendromlu Bir Olguda Kaş ve Kirpik Yokluğu PDF
Hatice KOÇAK EKER, Serdar CEYLANER, Zehra AYCAN
Fetal Hidantoin Sendromu PDF
Fatih Hilmi ÇETİN, Ebru ARHAN, Ayşegül Neşe KURT, Şebnem SOYSAL, Tuğba HİRFANOĞLU, Ayşe SERDAROĞLU
İntestinal Malrotasyonun Gecikmiş Tanısında Bilgisayarlı Tomografi PDF
Gülseren EVİRGEN ŞAHİN, Ömer YILMAZ, Deniz ÖZALP, Gökhan TEKİN, Erhun KASIRGA
Bir Bebekte Plastik Poşet İle Boğulma: "Suffokasyon" PDF
Okşan DERİNÖZ, Nagehan EMİRALİOĞLU, Zeliha GÜZELKÜÇÜK2

DERLEME

Nekrotizan Enterokolitte Önleyici Tedavi Seçenekleri PDF
Fatma Nur SARI, Uğur DİLMEN


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.