Cilt 5, Sayı 3 (2011)

İçindekiler

EDİTÖRDEN

Editörden Size PDF
Zehra AYCAN

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR

Bir Çocuk Endokrinolojisi Ünivertesine Başvuran Çocukların Klinik Özellikleri PDF
İhsan ESEN, Fatma DEMİREL, Derya TEPE, Baver DEMİR
Çocuklarda Nüks İnguinal Hernilerin Laparoskopik Onarımı PDF
İbrahim AKKOYUN, Fatih AKBIYIK
Kronik Kabızlığa Bağlı Gelişen Megarektumlu Olgularda Cerrahi Tedavi PDF
Müjdem Nur AZILI, Hasan DEMİRKAN, Ayper KAÇAR, Halil ATAYURT, Tuğrul TİRYAKİ
Kawasaki Hastalığı Olgularımızın Değerlendirilmesi PDF
Utku Arman ÖRÜN, Vehbi DOĞAN, Selmin KARADEMİR, Burhan ÖCAL, Gönül TANIR
Mitral Kapak Prolapsusu İle Otoimmünite Arasında İlişki Var Mı? Çocuk Olguların Değerlendirilmesi PDF
Utku Arman ÖRÜN, Mahmut KESKİN, Önder DOKSÖZ, Selmin KARADEMİR, Vehbi DOĞAN, Özben CEYLAN, Senem ÖZGÜR, Osman YILMAZ, Burhan ÖCAL, Filiz ŞENOCAK, Ülker ERTAN
Önceden Sağlıklı Olan Yenidoğanlarda Gelişen Metabolik Asidoz Nedenleri ve Prognoz PDF
Sevim ÜNAL, Leyla BİLGİN, M. Yekta ÖNCEL, Mehmet GÜNDÜZ, Filiz EKİCİ, İ. İlker ÇETİN

OLGU SUNUMLARI

Myastenia Gravis Ve Allerjik Rinitli Bir Hasta PDF
İlknur BOSTANCI, Handan DUMAN, Serap ÖZMEN
Oral Metilen Mavisi İle Tedavi Edilen, Prilokaine Bağlı Bir Methemoglobinemi Olgusu PDF
İbrahim CANER, Özlem ZİRAATÇİ, AYHAN TAŞTEKİN
Primer Mezenter Hidatid Kist Rüptürü PDF
Hülya ÖZTÜRK, Mehmet YAŞAR, Adem KÜÇÜK, Hayrettin ÖZTÜRK

DERLEME

Büyümenin İzlenmesi Ve Büyüme Duraklaması PDF
O. Tolga İNCE, Meda KONDOLOT, S. Songül YALÇIN


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.