Cilt 5, Sayı 4 (2011)

İçindekiler

EDİTÖRDEN

Editörden PDF
Zehra AYCAN

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR

Farklı Hematopoetik Kök Hücre Kaynaklarının Koloni Colony Forming Unit-Assay Oluşturma Kapasitelerinin Karşılaştırılması PDF (English)
Meltem ÖZGÜNER, Betül T AVİL, Yasin KÖKSAL, Elif CANAL, İkbal OK BOZKAYA, Bahattin TUNÇ
Pediatrik Allerjide Konsültasyonlar PDF (English)
Serap ÖZMEN, Emine DİBEK MISIRLIOĞLU, Tayfur GİNİŞ, Miraç YILDIRIM, Mahmut DOĞRU, Handan DUMAN, İlknur BOSTANCI
Aşırı Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerin Demografik Özellikleri ve Kısa Dönem İzlem Sonuçları PDF (English)
Sadık YURTTUTAN, Ramazan ÖZDEMİR, Gonca SANDAL, M. Yekta ÖNCEL, Şerife Suna OĞUZ, Ömer ERDEVE, Uğur DİLMEN
İlkokul Çağı Çocuklarında İyot Eksikliğinin Değerlendirilmesi PDF (English)
Ayça TÖREL ERGÜR, Metin MURAT, Ferda CANDAN, Fikret TAŞ
Wolff- Parkinson-White Elektrokardiyografik Paterni Saptanan Çocuklarda Klinik Değerlendirme ve Semptomatik Olguların Sunumu PDF (English)
Filiz EKİCİ, İbrahim İlker ÇETİN, Leyla BİLGİN KARADENİZ
Tek Taraflı İnmemiş Testis Modelinde hcg Tedavisi Sonrası Biyokimyasal ve Histopatolojik Değişiklikler PDF (English)
İsmet Faruk ÖZGÜNER, Meltem ÖZGÜNER, Namık DELİBAŞ
DMSA Bulguları Primer Vezikoüreteral Reflülü Çocuklarda Sting Prosedürünün Başarısızlığını Önceden Belirleyen Bir Faktör Müdür? 132 Olgunun Değerlendirilmesi PDF (English)
Müjdem Nur AZILI, Doğuş ÇALIŞKAN, Gülşah BAYRAM KABACAM, Tuğrul TİRYAKİ, Halil ATAYURT

OLGU SUNUMLARI

Bir Yenidoğanda Gebelik Sırasında Aile İçi Şiddete Bağlı İntraabdominal Hemorajik Kist PDF (English)
Mithat GÜNAYDIN, B. Dilek DEMİREL, Ünal BIÇAKCI, Burak TANDER, Ender ARITÜRK, Rıza RIZALAR, Ferit BERNAY

EDİTÖRE MEKTUP

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Öğrencilerinin-Bebeklik ve Erken Çocukluk Döneminde Gelişim Konusu’nda Kendini Değerlendirmesi PDF (English)
E. Bahar BİNGÖLER PEKCİCİ, Gülsüm ATAY, Tuğba KAZMACAN, H. İbrahim YAKUT


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.