Cilt 4, Sayı 3 (2010)

İçindekiler

EDİTÖRDEN

Editörden PDF
Zehra AYCAN

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR

Bir Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Nozokomiyal Enfeksiyonlar ve Klebsiella Sorunu PDF
Sevim ÜNAL, Fatma ÇAKMAK ÇELİK, Hasan TEZER
Down Sendromunun Hızlı Doğum Öncesi Tanısında D21S1411 Kısa Tandem Tekrar (STR) Belirteci Kullanılarak Kantitatif Floresan Polimeraz Zincir Reaksiyonu (QF-PCR) Tekniğinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi PDF
Hatice KOÇAK EKER, Oğuz ALTUNGÖZ, Meral SAKIZLI, Nuray ALTINTAŞ
Ana - Babaların Çocuk İstismarı ve İhmali Konusundaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi PDF
Nilüfer KESER, Elif ODABAŞ, Seval ELİBÜYÜK
Yenidoğanda Hiperglisemi: Hastalarımızın Demografik ve Klinik özelliklerinin Değerlendirilmesi PDF
Mustafa AYDIN, Ayşegül ZENCİROĞLU, Zehra AYCAN, Semra ÇETİNKAYA, Nurullah OKUMUŞ, Nilay HAKAN, Mehmet Şah İPEK, Eriş BİLALOĞLU, Ramiz Coşkun GÜNDÜZ
Beslenme Jejunostomisi; Özofagus Atrezili Olguların Tedavisinde Hayat Kurtarıcı Bir Uygulama PDF
Tuğrul TİRYAKİ, Halil ATAYURT, Ziya LİVANELİOĞLU, Emrah ŞENEL, Fatih AKBIYIK

OLGU SUNUMLARI

Peliosis Hepatis Gelişen Bir Fanconi Aplastik Anemi Olgusu PDF
Ali BAY, Neşe YARALI, Serdar ÖZKASAP, Pamir IŞIK, Abdurrahman KARA, Suat FİTÖZ, Bahattin TUNÇ
Rubinstein-Taybi Sendromlu Bir Kız Hastada Prematüre Telarş ve Prematüre Vajinal Kanama PDF
M. Emre TAŞCILAR, Bülent HACIHAMDİOĞLU, A. Avni ATAY, A. Emin KÜREKCİ
Farklı Bir Nager Tipi Akrofasiyal Disostoz Olgusu PDF
Aysun KARA UZUN, Suna OĞUZ ÜNAL, Uğur DİLMEN
Yenidoğan Döneminde Skrotal Şişlikle Bulgu Veren Perfore Apendisit Olgusu PDF
Adnan NARCI, Evrim ÖZKARACA, Faruk ALPAY, Çiğdem TOKYOL, Salih ÇETİNKURŞUN

DERLEME

Çocukluk Çağı Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Yeni Etkenler PDF
Senem ALKAN, Özge YILMAZ, Hasan YÜKSEL


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.