Cilt 7, Sayı 2 (2013)

İçindekiler

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR

Akut Karın Ağrılı Çocuklar: Hastaların Ne Kadarı Sonunda Bir Tanı Alır? PDF (English)
Atilla ŞENAYLI, Melih AKIN, İsmet Faruk ÖZGÜNER, Burhan KÖSEOĞLU, Afra KARAVELİOĞLU
Egzersizle Solunum Şikayeti Olan Çocuklarda Havayolu Aşırı Duyarlılığı İçin Risk Faktörleri PDF
Tayfur GİNİŞ, Müge TOYRAN, Ersoy CİVELEK, Mustafa ERKOÇOĞLU, Dilek AZKUR, Ayşenur KAYA, Can Naci KOCABAŞ
İnfant Döneminde İyatrojenik Brakiyal Arter Psödoanevrizmaları ve Cerrahi Tedavisi PDF
Murat KOÇ, Hakan AYDIN, Tolga BAŞ, Onur IŞIK, Senem ÖZGÜR, Ahmet Reşat DOĞUSAN, Ali KUTSAL
Anadolu’da 0-15 Yaş Çocuk Annelerinin Rahim Ağzı Kanseri ve Human Papilloma Virüs Aşılaması Hakkındaki Düşünceleri PDF
Selda BÜLBÜL, Songül YALÇIN, Nilgün ÇÖL ARAZ, Mahmut TURGUT, İlknur EKİCİ, Aynur DOĞAN, Sevinç YELTEKİN
Endokrin Polikliniğimize Başvuran Obez Çocuklarda Metabolik Sendrom Sıklığı PDF
Çiğdem BİNAY, Birgül KİREL

OLGU SUNUMLARI

Sünnet Öncesi Uygulanan Lokal Prilokaine Bağlı Gelişen Bir Methemoglobinemi Olgusu PDF
Arife TOKSÖZ, Ümmü AYDOĞMUŞ, Mine AKIN, Gülsen KESKİN, Betül TAVİL
Ellis-van Creveld Sendromu (Kondroektodermal Displazi) Bir Olgunun Sunumu: Tek Atrium ve Persistan Sol Süperior Vena Kava Birlikteliği PDF
Hayrullah ALP, Fatih ŞAP, Hakan ALTIN, Zehra KARATAŞ, Tamer BAYSAL, Sevim KARAASLAN
Apert Sendromu PDF
Suzan GÜNDÜZ, Nihal DEMİREL, Ahmet Yağmur BAŞ, Nurullah OKUMUŞ, Ayşegül ZENCİROĞLU
Psödotümör Serebride Tekrarlayan Lomber Ponksiyonlar Risk midir? PDF
Hülya İNCE, Hamit ÖZYÜREK, Haydar Ali TAŞDEMİR, Ömer Faruk AYDIN, Cengiz KARA, Meltem CEYHAN

DERLEME

Hışıltılı Çocuğa Yaklaşım PDF
Pınar UYSAL, Özkan KARAMAN

EDİTÖRE MEKTUP

Hepatit A’ya Bağlı Gianotti-Crosti Sendromu PDF
Lokman ÜSTYOL, Avni KAYA, Ertan SAL, Mesut OKUR, M. Selçuk BEKTAŞ


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.