Cilt 6, Sayı 3 (2012)

İçindekiler

EDİTÖRDEN

Editörden PDF
Bahattin TUNÇ

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR

Çocuk ve Adölesanlarda Skinfold ve Bioelektrik İmpedans Metodları İle Vücut Kompozisyon Parametrelerinin Karşılaştırılması PDF (English)
Ayça TÖREL ERGÜR, Turhan ONARLIOĞLU, Kamile MARAKOĞLU, Hatice SEZER, Banu SUZEN, Ahmet ÖKTEM
Ailevi Akdeniz Ateşi Olan Çocuklarda Kemik Metabolizmasının Değerlendirilmesi PDF
Celalettin KOŞAN, Oğuzhan SEPETÇİGİL, Atilla ÇAYIR, Avni KAYA, Behzat ÖZKAN
Sağlıkta Güvenlik ve Fiziksel Şiddet: Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Bir Çalışma PDF
H. İbrahim YAKUT, Başak YALÇIN BURHAN, Atilla ÇİFTÇİ, Mehmet Fatih ORHAN
Çocuk Yoğun Bakım Hemşirelerinin Fiziksel Tespit Edicilerin Kullanımına İlişkin Bilgi, Tutum ve Uygulama Düzeylerinin Belirlenmesi PDF
Mehmet Fatih ORHAN, Halil İbrahim YAKUT
Çocuklarda Akut Astım Atağında İskemi Modifiye Albumin Düzeyleri PDF
Cüneyt KARAGÖL, Hacer İlbilge ERTOY KARAGÖL, Aysel KIYICI, Sevgi KELEŞ

OLGU SUNUMLARI

Akut Apendisiti Taklit Eden Çekal Divertikülit Perforasyonu PDF
H. Tuğrul TİRYAKİ, Ayper KAÇAR, Sabri DEMİR, Halil F. ATAYURT
Glutarik Asidüri Tip 2 PDF
Murat DOĞAN, Mehmet Selçuk BEKTAS, Şekibe Zehra DOĞAN, Yaşar CESUR, Hüseyin ÇAKSEN, Eren ÇAĞAN
Astım Tanılı Süt Çocuğunda Hışıltı İle Acil Başvuru Nedeni Astım Atak Mı, Yabancı Cisim Aspirasyonu Mu? PDF
Emine DİBEK MISIRLIOĞLU, Duygu ERDOĞAN, Hasibe GÖKÇE ÇINAR, İlknur BOSTANCI
Akut Pyelonefrit Kliniği İle Başvuran Bir Kawasaki Olgusu PDF
Meral TORUN BAYRAM, Mustafa KIR, Belde KASAP DEMİR, Mehmet TÜRKMEN, Alper SOYLU, Salih KAVUKÇU

DERLEME

Bronkopulmoner Displaziye Güncel Yaklaşım PDF
Arzu AKDAĞ, Nurdan URAŞ, Uğur DİLMEN


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.