Cilt 7, Sayı 1-EK (2013)

İçindekiler

OLGU SUNUMLARI

Çocuklarda Nadir Bir Göğüs Ağrısı Nedeni: Spontan Pnömomediastinum PDF
Kübra ÖZTÜRK, İlker ÇETİN, Kanat ÖZIŞIK, Filiz EKİCİ, Tülin Revide ŞAYLI
Yenidoğanda Nadir Bir Solunum Sıkıntısı Nedeni: Konjenital Lober Amfizem PDF
Nurdan DİNLEN, İbrahim CANER, Kadir Ş. TEKGÜNDÜZ, Atilla ÇAYIR, Atilla TÜRKYILMAZ, Gülay DAL
Gelişme Geriliği Olan Bir Hastada Yeni Oluşum Üçlü Kromozom Translokasyonu [46,XX,t(1;20;4)(p32;q12;q32)]: Bir Olgu Sunumu PDF (English)
Ali KARAMAN, Tülay TOS
Nadir Görülen Bir Hipotoni Olgusu: Walker-Warburg Sendromu PDF
Asuman KIRAL, Berrin ERGİN YILMAZER, Zeynep ZARA, Pınar İŞGÜVEN
Prenatal Kardiyak Rabdomyom Saptanan Bir Tüberoskleroz Olgusu PDF
Atila KILIÇ, Serdar ALAN, Cem KARADENİZ, Duran YILDIZ, Tayfun UÇAR, Begüm ATASAY, Saadet ARSAN, Semra ATALAY
Niemann-Pick Hastalığı İle Birlikte Gezici Dalak Olgusu PDF
Özlem BALCI, Yusuf Hakan ÇAVUŞOĞLU, Derya ERDOĞAN, Sema APAYDIN, İbrahim KARAMAN, Çağatay Evrim AFŞARLAR, İsmet Faruk ÖZGÜNER
Konjenital Megaprepisyum PDF (English)
Atilla ÇAYIR, Behzat ÖZKAN, Yılmaz AKSOY, Handan ALP, Ayşen GÖK, Abdullah ERDİL
İrkilme Epilepsisi PDF
Ayşegül Neşe ÇITAK KURT, Tuğba HİRFANOĞLU, Ayşe SERDAROĞLU, Ünsal YILMAZ, Ebru KOLSAL
Nedeni Bilinmeyen Ateş Olgusunda Bruselloz ve Prozon Fenomeni PDF
Meltem POLAT, Soner Sertan KARA, Özlem TIRHIŞ, Anıl TAPISIZ, Hasan TEZER
Benign Geçici Hiperfosfatazemili Bir Olgu Sunumu PDF
Pınar ATASAYAR TABANLI, Bahar ÇUHACI ÇAKIR, Ceyda TUNA KIRSAÇLIOĞLU, İhsan ESEN
Sirenomelia Sekansi ve Penis Malpozisyonu PDF (English)
Ali KARAMAN, Halil KESKİN, Ebru KAÇMAZ, Filiz KESKİN, Fuat LALOĞLU, Remzi ARSLAN
Bifid Skrotum ve Hipospadiasın Eşlik Ettiği Aksesuar Skrotum PDF PDF
Nükhet ALADAĞ ÇİFTDEMİR, Ülfet VATANSEVER, Rıdvan DURAN, Ümit Nusret BAŞARAN, Betül ACUNAŞ
Bir İnfantta Korozif Alımına Bağlı Tam Mide Çıkış Obstrüksiyonu: Kusmanın Nadir Bir Nedeni PDF
Sedat IŞIKAY, Haşim OLGUN, Nurgül IŞIKAY, Naci CEVİZ
Yenidoğan Döneminde Geçici İzole Sağ Ventrikül Hipertrofisi PDF (English)
Zehra KARATAŞ, Fatih ŞAP, Sevim KARAARSLAN, Hayrullah ALP, Hakan ALTIN, Tamer BAYSAL
Nörogörüntülemede Multipl Skleroz İle Karışan Bir Hastalık: Nöro-Behçet PDF
Yasemin TOPÇU, Erhan BAYRAM, Gülçin AKINCI, Erbil ÜNSAL, Semra HIZ KURUL
Tetra Amelili Hastada Santral Venöz Kateter Yerleştirilmesine Bağlı Şilotoraks PDF
Süleyman Cüneyt KARAKUŞ, Naim KOKU
Beyin Omurilik Sıvısında Polimeraz Zincir Reaksiyonu İle Tanı Alan Konjenital Toksoplazmozisli Bir Yenidoğan Olgusu PDF
Banu AYDIN, Dilek DİLLİ, Ayşegül ZENCİROĞLU, Nuran UZUNALIÇ, Nurullah OKUMUŞ, Gökçe ÇINAR, Mustafa AYDIN
Yenidoğanda Bilateral Meme Absesi PDF
Şeyma MEMUR, Levent KORKMAZ, Osman BAŞTUĞ, Mehmet Akif GÖKTAŞ, Selim KURTOĞLU
Akondrogenezis Tip 2 (Langer-Saldino) PDF
Ali KAYA, Ahmet Sami GÜVEN, Mevlüt DEMİR, Hatice GÜNEŞ, Fatma DUKSAL, Utku AYGÜNEŞ, Asım GÜLTEKİN
Germ Hücreli Tümörü Olan Bir Çocukta Moyamoya Hastalığı PDF (English)
Suna EMİR, Saime ERGEN, Bahri KEYİK, Elif GÜLER, Gülşen KÖSE
Geç Tanı Almış Morquio Sendromu Olgusu PDF
Özlem SANGÜN, Nihal OLGAÇ DÜNDAR, Bumin DÜNDAR, Aldülkerim ELMAS, Hakan SALMAN
Psikomotor Retardasyon, Vena Cava İnferior ve Sakrum Agenezisi İle İlişkili Vacterl Anomalisinin Nadir Özellikleri PDF (English)
Duygu ÖVÜNÇ HACIHAMDIOĞLU, Davut GÜL, Sabahattin VURUCU, Murat KOCAOĞLU, Yusuf KİBAR, Faysal GÖK


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.