Cilt 7, Sayı 3 (2013)

İçindekiler

EDİTÖRDEN

Editörden PDF
Bahattin TUNÇ

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR

Çocuk Cerrahisinde Muayene Olan Pediatrik Dermatoloji Hastaları İçin Takım Çalışmasının Gerekliliği PDF (English)
Atilla ŞENAYLI, İsmet Faruk ÖZGÜNER, Burhan KÖSEOĞLU, Afra KARAVELIOĞLU, Melih AKIN
Tip 1 Diyabetes Mellitus Olgularımızın Antropometrik ve Metabolik İzlem Özelliklerinin Değerlendirilmesi PDF
Abdullah KOCABAŞ, Bilge ALDEMİR KOCABAŞ, Gülay KARAGÜZEL, Sema AKÇURİN
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Metilfenidat Kullanımına Bağlı Erken Kardiyovasküler Değişikliklerin Değerlendirilmesi PDF
Mehmet Emre ARI, İbrahim İlker ÇETİN, Filiz EKİCİ, Abdullah KOCABAŞ, Sancar EMİNOĞLU, Esra GÜNEY, Önder ÖZTÜRK, Gülser ŞENSES DİNÇ, Zeynep GÖKER
Hipernatremik Dehidratasyon Tanılı Yenidoğan Olgularımızın Değerlendirilmesi PDF
Nilüfer GÜZOĞLU, Avidan KIZILELMA, Fatma Nur SARI, Nurdan URAŞ, Uğur DİLMEN
Hipotonik İnfantların Ayırıcı Tanısında Algoritma Faydalı mıdır? 53 Olgunun Değerlendirilmesi PDF
Eda ÖZAYDIN, Turgut ÜREY, Mehmet GÜNDÜZ, Alev GÜVEN, Gülşen KÖSE
Kistik Fibrozisli Hastaların Demografik ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi PDF
Meltem ERDEM, Pelin ZORLU, Mehtap ACAR, Saliha ŞENEL
Klasik Blalock-Taussig Şant: Günümüzde İyi Bir Alternatif mi? PDF
Murat KOÇ, Hakan AYDIN, Onur IŞIK, Tolga BAŞ, Senem ÖZGÜR, Nurullah OKUMUŞ, Ayşegül ZENCİROĞLU, Ali KUTSAL

OLGU SUNUMLARI

Multifokal Cilt ve Eklem Enfeksiyonları Olan Bir Yenidoğanda Eşlik Eden Asemptomatik Triküspit Kapak Endokarditi PDF
Filiz EKİCİ, Mehmet Emre ARI, Sevim ÜNAL, İbrahim İlker ÇETİN, Abdullah KOCABAŞ
Akut Brusellozlu Bir Olguda Pansitopeni PDF
Mehmet Selçuk BEKTAŞ, Mesut OKUR, Fesih AKTAR, Hayrettin TEMEL, Murat BAŞARANOĞLU
Konjenital Klor Diyaresi PDF
Emine POLAT, Benal KUNAK, Nilden TUYGUN, Mehtap ACAR, Zehra ATBİNİCİ, Ülker ERTAN
İki Bardet Biedl Sendromlu Olgunun Kardiyovasküler Hastalık Yatkınlığının Genetik Olarak Belirlenmesi PDF (English)
Ayça TÖREL ERGÜR, Özkan ERGÜR, Ahmet ÖKTEM, Suzan AKYILDIZ
18 Aylık Erkek Bebekte Tek Taraflı Kanlı Meme Başı Akıntısı Olgusu PDF (English)
Asiye Şafak BULUT, Levent AKGÜNGÖR, Serdar YÜKSEL

DERLEME

Büyüme Hormonunun Metabolik ve Yaşam Kalitesine Etkileri PDF
Selim KURTOĞLU, Mustafa Ali AKIN, Leyla AKIN


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.