Cilt 7, Sayı 4 (2013)

İçindekiler

EDİTÖRDEN

Editörden PDF
Bahattin TUNÇ

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR

Pediatri Asistanlarının Çocukluk Çağı Kalp Üfürümlerine Yaklaşım Becerilerinin Değerlendirilmesi PDF
Abdullah KOCABAŞ, Seda ÇETİNKAYA ÖZER, Fırat KARDELEN, Halil ERTUĞ, Gayaz AKÇURİN
Kırıkkale İl Merkezi İlköğretim ve Lise Öğrencilerinde Sigara ve Alkol Alışkanlıkları ve Etkileyen Faktörler PDF
Selda HIZEL BÜLBÜL, Mustafa GÜÇLÜ, Emine DİBEK MISIRLIOĞLU
Ailevi Akdeniz Ateşli Hastalarda Gen Mutasyonu ile Klinik Bulgular Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi PDF
Nuran ÇETİN, Bilal YILDIZ, Nurdan KURAL, Sevilhan ARTAN
Konservatif Tedavi, Hemodiyaliz ve Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi ile İzlenen Kronik Böbrek Yetmezlikli Çocuklarda Boy Gelişiminin Lineer Değerlendirilmesi PDF
Zeynep ERAS, Mesiha EKİM
Konjenital Koanal Atrezide Bilgisayarlı Tomografi Bulguları PDF
Ayşe Seçil EKŞİOĞLU, Hasibe Gökçe ÇINAR, Saliha ŞENEL
Primer İmmün Yetmezliği Olan Hastalarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı PDF (English)
Celal ÖZCAN, Ayşe METİN, Mustafa ERKOÇOĞLU, Tayfur GİNİŞ, Ayşenur KAYA, Can Naci KOCABAŞ

OLGU SUNUMLARI

Nadir Bir Genetik Hastalık: Pakionişya Konjenita Tip 2 PDF (English)
Dilek AZKUR, Mustafa ERKOÇOĞLU, Ersoy CİVELEK, Gülen Eda ÜNİTE, Can Naci KOCABAŞ
Akut Lenfoblastik Lösemili Bir Çocukta Nadir Bir Herpes Virüs Enfeksiyonu: Herpetik Dolama PDF
Özlem ARMAN BİLİR, H. Neşe YARALI, Serap KİRKİZ, Bahattin TUNÇ
Bifasiküler Blok Saptanması İle Tanı Alan Asemptomatik Bir Atriyoventriküler Septal Defekt Olgusu PDF
Cem KARADENİZ, Fikri DEMİR, Semra ATALAY, Ercan TUTAR
Canavan Hastalığı Mrg ve Mrs Bulguları: 3 Ayrı Olgu PDF
Havva AKMAZ ÜNLÜ, Namık Kemal ALTINBAŞ, Serap TEBER, Betül Emine DERİNKUYU, Süleyman Ersin ÜNLÜ, Nadide Başak GÜLEROĞLU, Aydan DEĞERLİYURT

DERLEME

Besin Allerjisi PDF
Emine DİBEK MISIRLIOĞLU, İlknur BOSTANCI


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.