Cilt 1, Sayı 1 (2007)

İçindekiler

EDİTÖRDEN

Editörden PDF
Zehra AYCAN

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR

7 - 16 Yaş Çocuklarda Obezite Ve Allerjik Solunum Yolu Hastalığı İlişkisi PDF
Arzu BAKIRTAŞ, M Sadık DEMİRSOY, Aysun BİDECİ, Peyami CİNAZ
Yenidoğan Döneminde Akut Böbrek Yetmezliği: İnsidans, Risk Faktörleri Ve Prognoz PDF
Sevim ÜNAL, Sevda EKER, Derya ÖZYÖRÜK, Nazlı KARA, Nermin UNCU
Endoskopik Vezikoüreteral Reflü Tedavisi: 75 Olgunun Değerlendirilmesi PDF
Tuğrul TİRYAKİ, Fatih AKBIYIK, Emrah ŞENEL, Ervin MAMBET, Ziya LİVANELİOĞLU, Halil ATAYURT
Çocukluk Çağı Graves Hastalığında Radyoaktif İyot Tedavisi PDF
Derya SOY, Zehra AYCAN, A. Esin KİBAR, Ergun ÇETİNKAYA, Kutay SEL, Sadi VİDİNLİSAN
Hirschsprung Hastalıklı Olgularda Düzeltici Ameliyat Sonrası Klinik Seyrin Anorektal Manometre Tetkiki İle Değerlendirilmesi PDF
Tuğrul TİRYAKİ, Emrah ŞENEL, Fatih AKBIYIK, Ervin MAMBET, Ziya LİVANELİOĞLU, Halil ATAYURT

OLGU SUNUMLARI

On Yaşında Bir Olguda Ön Fontanel Açıklığı: Piknodizostoz PDF
Ahmet SERT, Mehmet Emre ATABEK, Özgür PIRGON
Kriptooftalmus, Sindaktili, Kuşkulu Genitalya İle Karakterize Bir Yenidoğan Nedeniyle Fraser Sendromu PDF
Sevim ÜNAL, Esin KİBAR, Sevda EKER, Zehra AYCAN, Mustafa TEKİN
Topikal Steroide Sekonder İatrojenik Cushing Sendromu PDF
A. Esin KİBAR, Derya SOY, Zehra AYCAN, Ergun ÇETİNKAYA

DERLEME

Çocuk Sağlığı ve Kurşun PDF
Aysu Duyan ÇAMURDAN
İnfantil Kolik PDF
Halil İbrahim YAKUT, Bahattin TUNÇ


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.