Cilt 8, Sayı 3 (2014)

İçindekiler

EDİTÖRDEN

Editörden PDF
Prof. Dr. Bahattin TUNÇ

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR

Çocuklarda Topikal Kortikosteroid Kullanımı Hakkında Ailelerin Bilgi ve Endişe Düzeyleri PDF
Sevil BİLİR GÖKSÜGÜR, Nadir GÖKSÜGÜR, Mervan BEKDAŞ, Fatih DEMİRCİOĞLU
Çocuklarda Kronik Kabızlık Olgularının Değerlendirilmesi PDF
Şanlıay ŞAHİN, Fulya GÜLERMAN, Tülin KÖKSAL, Ali Osman KÖKSAL
Bir Pediatri Yoğun Bakım Ünitesinde Çoklu Antibiyotik Dirençli Pseudomonas Aeruginosa Salgını ve Kontrolü PDF
Meliha Çağla SÖNMEZER, Hasan TEZER, Aslınur PARLAKAY, Saliha YÜKSEK, Halil İbrahim YAKUT, Emre Nur SARI, Emrah ŞENEL
Ergenlerde Yüksek Akademik Başarı için Optimal Ekran ve Çalışma Süreleri PDF (English)
Mehmet Kenan KANBUROĞLU, Mehmet Nevzat ÇİZMECİ, Ahmet Zulfikar AKELMA, Aslınur KURŞUNEL, Betül KORKMAZ, Büşra BULUT, Selma YILDIRIM, Emel ORUN, Mustafa Mansur TATLI
Nöröfibromatozis Tip 1 ve Epilepsili Hastaların Klinik Karakteristikleri PDF
Ömer BEKTAŞ, Serap TEBER, Gülhis DEDA
Karaciğer Kist Hidatiğinin Cerrahi ve Perkütan Tedavi Sonuçlarının Karşılaştırılması PDF
Bilge KARABULUT, Gülşah BAYRAM, Müjdem Nur AZILI, Fatma ÖZCAN, Atilla ŞENAYLI, Fatih AKBIYIK, Ervin MAMBET, Emrah ŞENEL, Yusuf Ziya LİVANELİOĞLU, Tuğrul TİRYAKİ

OLGU SUNUMLARI

Çıkan Aortadan Anormal Kaynaklanan Sağ Pulmoner Arter, Aortopulmoner Pencere ve Kesintili Arkus Aorta Birlikteliği: Tek 3d Yama ile Başarılı Cerrahi Düzeltme PDF (English)
Abdullah KOCABAŞ, Fırat KARDELEN, Gayaz AKÇURİN, Şükrü MERCAN, Gökhan ARSLAN, Halil ERTUĞ
Ailevi Testotoksikoz: Olgu Sunumu PDF
Nesibe AKYÜREK, Mehmet Emre ATABEK, Beray SELVER EKLİOĞLU
Komplikasyonlari ile VACTERL Asosiasyonu PDF
Yurda ŞİMŞEK, Gamze GEZGEN, Özge YILMAZ, Hasan YÜKSEL
Bir Çocuk Olguda Ayak Bileğinde Artritin Nadir Görülen Bir Nedeni: Tüberküloz PDF
Gülsüm İcal BAYHAN, Gönül TANIR
Nadir Bir Fiziksel Ürtiker Nedeni: Soğuk Ürtikeri PDF
Elif ŞENBABA, Ferhat ÇATAL, Erdem TOPAL
Doksisikline Bağlı Fototoksik Dermatit ve Fotoonikoliz Gelişen Bir Çocuk Olgu Sunumu PDF
Hatice UCE ÖZKOL, Ömer ÇALKA, Gülay BULUT

DERLEME

Munchausen by Proxy Sendromu; Ağır Bir Çocuk İstismarı Formu PDF
Tolga İNCE, Kadriye YURDAKÖK


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.