Cilt 9, Sayı 1 (2015)

İçindekiler

EDİTÖRDEN

Editörden PDF
Doç. Dr. Gönül TANIR

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR

Nörofi bromatozis Tip 1 Tanılı Çocuklarda Endokrin Sorunlar PDF
Meltem TAYFUN, Hacı Ahmet DEMİR, Suna EMİR, Fatma DEMİREL, Özlem KARA, Derya TEPE
Çocuklarda Dermatolojik Hastalıklar: 4025 Hastanın Prospektif Analizi PDF
Ayşe AKBAŞ, Fadime KILINÇ, Halil İbrahim YAKUT, Ahmet METİN
Çocuk Hastalarda Evde Bakım Hizmetlerinin Değerlendirilmesi PDF
Ganime AYAR, Şanlıay ŞAHİN, Mutlu UYSAL YAZICI, Ramiz COŞKUN, Halil İbrahim YAKUT, Fatma DEMİREL
Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Kliniğine Başvuran Olguların Değerlendirilmesi PDF
Aslihan ARASLI YILMAZ, Ali Osman KÖKSAL, Osman ÖZDEMİR, Şerife YILMAZ, Deniz YILDIZ, Mesut KOÇAK, Şamil HIZLI, Nesibe ANDIRAN, Sacit GÜNBEY
Çocuklarda Direkt Batın Grafisi ile Ultrason Bulgularının Apandisit Tanısındaki Değeri PDF
Ahmet ERTÜRK, Ayşe KARAMAN, Özlem BALCI, İbrahim KARAMAN, Yusuf Hakan ÇAVUŞOĞLU, İsmet Faruk ÖZGÜNER, Beytullah YAĞIZ, Yasemin TAŞÇI YILDIZ, Derya ERDOĞAN
Akut Karın Ağrısı ile Çocuk Acilde İzlenen Olguların Ayırıcı Tanısında Öykü ve Laboratuvar Tetkiklerin Önemi PDF
Serçin TAŞAR, Medine Ayşin TAŞAR, Emine GÜÇER, Latife GÜDER, Fatma İnci ARIKAN, Yıldız BİLGE DALLAR
Ankara’da Düşük Sosyoekonomik Düzeyi Olan Bir Bölgede Ergenlerin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Hakkındaki Bilgi Düzeyleri PDF
Nursel KARA ULU, Hasan DEMİR, Medine Ayşin TAŞAR, Yıldız Bilge DALLAR
Juvenil İdiopatik Artritli Hastalarda Metabolik Sendrom Durumunun Değerlendirilmesi PDF
Nurhayat YAKUT, Kahraman YAKUT, Müferet ERGÜVEN

OLGU SUNUMLARI

Anüler Pankreas ve Diastematomiyeli Saptanan Tip III Klippel Feil Sendromlu Bir Yenidoğan Olgu Sunumu PDF (English)
ALKIM ÖDEN AKMAN, Ali Can DEMİREL, Atilla ŞENAYLI, Sevim ÜNAL
Anazarka Tarzı Ödem ile Başvuran İki Sütçocuğu: Protein Kaybettiren Enteropati PDF
Demet EĞLENOĞLU ALAYGUT, Mustafa KIR, Yeşim ÖZTÜRK, Meral TORUN BAYRAM, Alper SOYLU, Mehmet TÜRKMEN
Tek Paratiroid Adenomuna Bağlı Hiperparatiroidizm: Olgu Sunumu PDF
Sinem AKBAY, Tunç ÖZDEMİR, Kıvanç ÇELİKKALKAN, Şule CAN, Bumin Nuri DÜNDAR
Osteogenezis İmperfekta Tip 4’lü Bir Olguda Heterozigot Vitamin D Reseptör Geni Polimorfizmi PDF (English)
Ayça TÖREL ERGÜL, Suzan AKYILDIZ, Semra BAYKAL GÖKÇE
Akçaağaç Şurubu İdrar Hastalığı Ensefalopatisinde Mr ve Difüzyon MR Görüntüleri PDF
Birce Dilge TAŞKIN, Ömer BEKTAŞ, Emine AKKUZU, Mehmet GÜNDÜZ, Sevim ÜNAL, Altan GÜNEŞ, Cahide YILMAZ
Çocukluk Yaş Grubunda Radyografik Anomali Olmaksızın Spinal Kord Hasarı (SCIWORA): Olgu Sunumu PDF
Mehmet CANPOLAT, Hüseyin PER, Hakan GÜMÜŞ, Volkan YILMAZ, Serkan ÖZSOYLU, Hatice Gamze POYRAZOĞLU, Başaknur AKYILDIZ, Abdulhakim ÇOŞKUN, Sefer KUMANDAŞ

DERLEME

İlaç Alerjisine Tanısal Yaklaşım PDF
Mustafa ERKOÇOĞLU, Emine DİBEK MISIRLIOĞLU, Can Naci KOCABAŞ
Demir Metabolizması ve Bozuklukları PDF
Orhan GÜRSEL, İbrahim EKER, Ahmet Emin KÜREKÇİ


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.