Cilt 9, Sayı 2 (2015)

İçindekiler

EDİTÖRDEN

Editörden PDF
Emin Mete

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR

Çocuk Apandisitlerinin Tanısında Pediatrik Apandisit Skoru ve Laboratuvar Bulgularının Değeri PDF (English)
Ahmet Ertürk, İlker Sait Tuncer, Özlem Balcı, İbrahim Karaman, Ayşe Karaman, Çağatay Evrim Afşarlar, Engin Yılmaz, İsmet Faruk Özgüner, Yusuf Hakan Çavuşoğlu, Derya Erdoğan
Şüpheli Cilt Bulgusu Saptanan Çocuklarda Okült Spinal Disrafizm Sıklığı: Geriye Dönük Bir Çalışma PDF
Sevgi Yaşar Durmuş, Çiğdem Üner, Gonca Yılmaz
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan 770 Hastanın Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi PDF
Çapan Konca, Mehmet Tekin, Ferhat Karakoç, Mehmet Turgut
Tekrarlayan Hışıltılı Çocuklarda Etiyolojik Değerlendirme PDF
Mehmet Kılıç, Erdal Taşkın
Obez Çocuk ve Ergenlerde Obeziteye Eşlik Eden Endokrin ve Metabolik Bozukluklar ve İlişkili Faktörler PDF
Rüveyda Gülmez, Fatma Demirel, Suna Emir
Monosemptomatik Nokturnal Enürezisli Hastalarda Lazer Akupunktur Uygulaması PDF
Sengül Özmert, Fatma Öztürk, Tuğrul Tiryaki
Annelerin Kabızlık Hakkındaki Bilgi ve Tutumları PDF
Tülin Çataklı, Semra İçöz, Yıldız Dallar Bilge
Çukurova Bölgesinde Üçüncü Basamak Bir Hastanede 2006-2010 Yılları Arasında Çocukluk Çağı İlaç Zehirlenmelerinin Değerlendirilmesi PDF
İbrahim Hakan Bucak, Mehmet Turgut, Gökhan Tümgör, Ali Eynallı

OLGU SUNUMLARI

Marmara Bölgesinde Endemik Olmayan Bir Hastalık: Visseral Leishmaniasis PDF
Özlem Tüfekçi, Gül Tokgöz, Emine Zengin
Megalensefalik Lökoensefalopati ile Subkortikal Kistler ve Makrosefali: Olgu Sun PDF
Ömer Bektaş, Birce Dilge Taşkın, Zeynep Kübra Gürcan, Alkım Öden Akman, Aydan Değerliyurt, Alev Güven, Cahide Yılmaz, Ebru Petek Arhan
Kızıl ile İlişkili Nadir Bir Komplikasyon: Akut Hepatit PDF
Şerife Yılmaz, Aslıhan Araslı Yılmaz, Ali Osman Köksal, Aslı Çelebi Tayfur, Selen Güler Selen, Osman Özdemir, Nesibe Andıran
Atomoksetin Kullanımı Sırasında Gelişen Bir Obsesif Kompulsif Bozukluk Olgusu PDF
Canan İnce, Mutlu Karakuş, Serkan Karadeniz, Sema Kandil
Çocuklarda İleusun Nadir Nedeni: Mezenter Kisti Torsiyonu PDF
Tamer Sekmenli, İlhan Çiftçi, Zehra Esin Çelik
Karbamazepine Bağlı Dress Sendromu; Nadir Görülen Bir İlaç Hipersensitivite Reaksiyonu PDF
Yakup Canıtez, Hülya Poyraz Efe, Nihat Sapan

DERLEME

Çocukluk Çağı Hematolojik Malignitelerinde Beslenme PDF
İbrahim Eker, Orhan Gürsel, Ahmet Emin Kürekçi


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.