Cilt 9, Sayı 3 (2015)

İçindekiler

EDİTÖRDEN

Editörden PDF
Prof. Dr. Ali Bay

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR

Lenfadenomegalisi Olan 223 Çocuk Hastanın Prospektif Değerlendirilmesi PDF
Ali Ayçiçek, Bahattin Erdoğan
Çocuklarda Testis Tümörleri: Tek Merkez Deneyimi PDF
Özlem Balcı, Ayşe Karaman, Gürses Şahin, İbrahim Karaman, Ceyhun Bozkurt, Ahmet Ertürk, Yusuf Hakan Çavuşoğlu, Şule Yeşil, İsmet Faruk Özgüner, Zehra Aycan, Derya Erdoğan
Akdeniz Ateşi Olan Çocuk Olgularda Genotip ve Fenotip Karşılaştırılması PDF (English)
Sare Gülfem Özlü, Müferet Ergüven, Öznur Yılmaz Hamzah
Ailevi Hiperkolesterolemili Hastaların Mutasyon Analiz Sonuçlarının Simone-Broome Kriterleriyle Değerlendirilmesi PDF
Hayrettin Hakan Aykan, Rıza Köksal Özgül, Ayşegül Güzel, Turgay Coşkun, Ali Dursun
Çocuk Acil Servisinde Akut Apandisit Tanısı İçin Pediatrik Apandisit Skorlamasının ve Ultrasonografi Bulgularının Değerleri PDF
Serçin Taşar, Medine Ayşin Taşar, Nihan Karaman Ayyıldız, Latife Güder, Fatma İnci Arıkan, Yıldız Bilge Dallar
Ekokardiyografik Değerlendirme Kardiyak Üfürüm Duyulan Tüm Çocuklarda Gerekli midir? PDF
Jale Yıldız, İbrahim İlker Çetin, Doğukan Aktaş, Mehmet Emre Arı, Abdullah Kocabaş, Filiz Ekici, Tülin Revide Şaylı
Puberte Öncesi Kız Çocuklarında Labial Füzyon PDF
Özlem Balcı, Ayşe Karaman, Ahmet Ertürk, İbrahim Karaman, Engin Yılmaz, Yusuf Hakan Çavuşoğlu, Derya Erdoğan, Meryem Anayurt, İsmet Faruk Özgüner
Çocukluk Çağında Zehirlenme: Tek Merkez Deneyimi PDF (English)
Veysel Nijat Baş, Ümit Murat Şahiner, Burcu Aslan, Yasemin Altuner Torun

OLGU SUNUMLARI

Marcus Gunn Jaw Winking Sinkinezis: Konjenital Pitozisli İki Olgunun Sunumu PDF
Birce Dilge Taşkın, Ömer Bektaş, Zeynep Kübra Gürcan, Alkım Öden Akman, Esra Dağ Şeker, Alev Güven, Aydan Değerliyurt, Cahide Yılmaz
Kuzu Isırığı Sonrası Gelişen Atipik Yerleşimli Orf: Çocuk Olgu PDF
Hatice Uce Özkol, İbrahim Halil Yavuz
Enfektif Endokarditli Bir Olguda Seftriakson Tedavisine Bağlı Safra Kesesinde Çoklu Taş Oluşumu PDF
Mehmet Emre Arı, Özben Ceylan, Senem Özgür, Mahmut Keskin, Utku Arman Örün, Şeyma Kayalı, Murat Koç, Selmin Karademir
Farklı Klinik Bulgular Gösteren Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği Olguları: Semptomsuz Baba ve Hemolitik Anemili Kızı PDF
Barış Malbora, Serkan Bilge Koca, Hikmet Gülşah Tanyıldız
Miyoperikardit ile Komplike Olan Bir Bakteriyel Pnömoni Olgusu PDF
Tamer Yoldaş, İlker Ertuğrul, Şeyma Kayalı, Özkan Kaya, Vehbi Doğan, Utku Arman Örün, Senem Özgür, Selmin Karademir
Fankoni Aplastik Anemili Hastada Atriyal Septal Defekte Cerrahi Yaklaşım PDF
Mehmet Taşar, Hande İştar, Tayfun Özdem, Zeynep Eyileten, Adnan Uysalel
Çocukluk Çağında Şilotoraks; Üç Olgu Sunumu, Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımları PDF
Yakup Canıtez, Şükrü Çekiç, Arif Gürpınar, Nihat Sapan

DERLEME

Beta Talasemi ile Mücadelede Muğla Deneyimleri PDF
Hatice Topal, İsmail Hakkı Timur, Mustafa Nuri Ceylan, Fatih Mehmet Azık, Can Naci Kocabaş


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.