Cilt 9, Sayı 4 (2015)

İçindekiler

EDİTÖRDEN

Editörden PDF
Ayşe Esin Kibar, Namık Yaşar Özbek

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR

Akut Apandisit Ön Tanısı ile Opere Edilen Çocuk Olgularda Preoperatif Ultrasonografi Bulguları ve Beyaz Küre Sayısının Histopatolojik Tanı ile Karşılaştırılması PDF
Murathan Köksal, Aslı Demir Şam, Ferda Köksal, Halil İbrahim Altan Özdemir, Bilal Çelikbaş, Bayram Gökhan Özcan
Az Aktif Mesaneli Olgularda Biyofeedback Tedavisi: 20 Olgunun Değerlendirilmesi PDF
Fatma Öztürk, Sengül Özmert, Ülkü Şenel, Tuğrul Tiryaki
Bakteriyel Enfeksiyon Tanısında Eozinopeni Varlığının Önemi PDF
Gül İrem Kanberoğlu, Özlem Bağ, Utku Karaarslan, Serpil Ece Aras Öztürk, Çiğdem Ecevit, Aysel Öztürk
Tip 1 Diabetes Mellitus’lu Hastaların Uzun Dönem İzlemi: Tek Merkez Deneyimi PDF
Nesibe Akyürek, Mehmet Emre Atabek, Beray Selver Eklioğlu
Göğüs Ağrısı Yakınması ile Başvuran Çocukların Etiyolojik Açıdan Değerlendirilmesi PDF
Kübra Öztürk, İbrahim İlker Çetin, Filiz Ekici, Abdullah Kocabaş, Tülin Revide Şaylı
Antrasiklinlerle Tedavi Edilmiş Pediatrik Kanser Hastalarında Uzun Dönemde Gelişen Subklinik Kardiyotoksisitenin Fonksiyonel Egzersiz Kapasitesi Üzerine Etkisi PDF (English)
Mehmet Kenan Kanburoğlu, Fatma Sedef Tunaoğlu, Güçlü Pınarlı, Ceyda Karadeniz, Aynur Oğuz, Ayse İnci Yıldırım, Serdar Kula, Deniz Oğuz, Rana Olguntürk
Doğumsal Kalp Hastalıkları ve Anne-Baba Akrabalığı Arasındaki İlişki PDF
Hacer İlbilge Ertoy Karagöl, Cüneyt Karagöl, Tamer Baysal
Çocukluk Çağı Obezitesinin Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonları Üzerine Etkisi PDF
Handan Ünsal, Enver Ekici

OLGU SUNUMLARI

Bir Çocuk Olguda Orf Hastalığı PDF
Gülsüm İclal Bayhan, Gönül Tanır, Asuman Gürkan
Bakteriyel Menenjitle Birlikte Akçaağaç Şurubu İdrar Hastalığı PDF
Şit Uçar, Tahsin Ertaş, Mustafa Varma, Nasuh Kemal Acar, Salih Güneş, İbrahim Halil Baysal
Propranolol ile Tedavi Edilen İnfantil Hemanjiyom: Bir Olgu Sunumu PDF
Nagehan Aslan, Elvan Arıkan, Çiğdem Sivrice, Ali Ayata
Brusellozisin Tetiklediği Herediter Sferositoz: Folik Asit Eksikliği, Hemolitik ve Megaloblastik Kriz PDF
Zafer Bıçakcı
İliak Kemik Hemanjiomu: Ewing Sarkomunu Taklit Eden Nadir Bir Olgu PDF
Erman Ataş, Vural Kesik, Murat Kocaoğlu

DERLEME

Atipik Hemolitik Üremik Sendrom PDF
Kaan Gülleroğlu, Başak Gülleroğlu, Esra Baskın

EDİTÖRE MEKTUP

Orf: Çocuk Olgu Bildirimi Yok mudur? PDF
Ahmet Karakaş, Vedat Turhan


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.