Cilt 10, Sayı 1 (2016)

İçindekiler

EDİTÖRDEN

Editörden PDF
Zeynep Eras

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR

Kalıtsal Pıhtılaşma Faktör Eksiklikleri: Tek Merkez Deneyimi PDF
Zülfikar Akelma, Pamir Işık, Neşe Yaralı, Abdurrahman Kara, Bahattin Tunç
Akut Romatizmal Ateşe Bağlı Kardit Gelişen Hastalarda Penisilin Profilaksisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi PDF
Sibel Bozabalı, Aynur Mammadova, Caner Turan, Yasemin Özdemir Şahan, Ertürk Levent, Ruhi Özyürek, Zülal Ülger
Üçüncü Basamak Sağlık Hizmeti Veren Bir Merkezde İzlenen Prematüre Bebeklerin Sağlık, Eğitim, Rehabilitasyon ve Sosyal Alanlardaki Karşılanmamış Gereksinimleri PDF
Bahar Pekcici, Tuğba Ramaslı Gürsoy, Özge Balcı, Pelin Çelik, İclal Ayran Sucaklı, İlgi Ertem
Geç Preterm Yenidoğanlar ve Yoğun Bakım Ünitelerine Yatış Nedenleri PDF
Sema Arayıcı, Gülsüm Kadıoğlu Şimşek, Birgül Say, Evrim Alyamaç Dizdar, Nurdan Uraş, Fuat Emre Canpolat, Şerife Suna Oğuz
Henoch-Schönlein Purpuralı Çocuklarda Helikobakter Pylori Sıklığı PDF
Gönül Çaltepe, Gürkan Genç, Özlem Yüce, Ayhan Gazi Kalaycı, Ozan Özkaya, Murat Hökelek
Yenidoğan Döneminde Supraventriküler Taşikardi ve Tedavi Yaklaşımları PDF
Osman Öztekin, Salih Kalay, Gönül Tezel, Murat Çiftçi, Mustafa Akçakuş, Nihal Oygür
Çölyak Hastalığı ve Eşlik Eden Nörolojik Durumlar PDF (English)
Sedat Işıkay, Şamil Hızlı
Üriner Sistem Taşı Olan Çocuk Hastaların Klinik ve Metabolik Özellikleri PDF
Engin Melek, Kaan Savaş Gülleroğlu, Umut Selda Bayrakçı, Cem Aygün, Esra Baskın

OLGU SUNUMLARI

Tromboza Eğilimin Eşlik Ettiği Wolfram Sendromu PDF
Kaan Gülleroğlu, Özlem Aydoğ, Sare Gülfem Akyüz, Namık Yaşar Özbek, Esra Baskın
CMV Mononükleozis, Direkt Coombs Testi (-) Hemolitik Anemi ve Trombositopeni Birlikteliği PDF
Zafer Bıçakçı
Abernethy Malformasyonu: Konjenital Ekstrahepatik Portokaval Şantın Nadir Nedeni PDF
Yeliz Çağan Appak, Serdar Tarhan, Güzide Doğan, Erhun Kasırga
Dalak İnfarktı ve Pentavalan Antimonal Bileşiklere Direnç Gelişen Viseral Leishmaniasis: Olgu Sunumu PDF
Ayşen Türedi Yıldırım, Hüseyin Gülen, Yeşim Yiğit, Ahmet Özbilgin, Serkan Baştemir, Fatih Düzgün
Yenidoğan Döneminde Bir CHARGE sendromu Olgusu PDF
Aysun Kara Uzun, Nihal Demirel, Ahmet Yağmur Baş, Bahar Çuhacı Çakır, Alkım Öden Akman
Nazal Glioma: Yenidoğanın Nadir Bir Konjenital Anomalisi PDF
Halime Nayır Büyükşahin, Deniz Gönülal, Fatih Alper Akcan, Ayşegül Adabağ, Sevim Ünal, Volkan Can
Süt Çocukluğu Döneminde Bir Pansitopeni Nedeni: B12 Vitamini Eksikliği PDF
Halise Akça, Emine Polat, Barış Malbora, Nilden Tuygun, Can Demir Karacan

DERLEME

Çocuklarda Nefes Tutma Atakları PDF
Ayşe Kaçar Bayram, Hüseyin Per


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.