Cilt 10, Sayı 2 (2016)

İçindekiler

EDİTÖRDEN

Editörden PDF
Can Naci Kocabaş

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR

Prematüre Bebeklerin Ev Ortamlarındaki Uyaranların Değerlendirilmesi PDF
E. Bahar Bingöler Pekcici, Alev Şahinöz Kaya, İclal Ayrancı Sucaklı, Halil İbrahim Yakut
Çocuklarda Astım Atağında Trombosit Aktivasyonun Değerlendirilmesi PDF (English)
Tugce Tural Kara, Ozlem Yılmaz Özbek, Burcu Tahire Koksal
Obez Adölesanlarda Metabolik Parametreler ile Vücut Yağ Oranı ve Serum Ürik Asit Düzeyi İlişkisi PDF (English)
Nurullah Çelik, Aysun Bideci, Hamdi Cihan Emeksiz, Esra Döğer, Özge Yüce, Orhun Çamurdan, Peyami Cinaz
Antenatal Hidronefroz Saptanan Bebeklerin Doğum Sonrası Değerlendirilmesi ve Sonuçlar PDF
Mehmet Tekin, Abdulgani Gülyüz, Cumali Özay, Çapan Konca
Akut Gastroenteritli 0-5 Yaş Arası Çocuklarda Viral Etkenlerin Sıklığının Araştırılması PDF
Ayşe Yasemin Çelik, Melike Emiroğlu, Muhammet Güzel Kurtoğlu, Aşkın İnci, Dursun Odabaş
Fototerapi İlişkili Geçici Direkt Hiperbilirubinemi PDF (English)
Mehmet Kenan Kanburoğlu, Mehmet Nevzat Çizmeci, Ahmet Zülfikar Akelma, Dilşat Dilara Mallı, Büşra Çimen, Feyza Yılmaz, Mustafa Mansur Tatlı
Tip 1 Diyabetes Mellituslu Hastaların Klinik, Laboratuvar, Sosyokültürel ve Demografik Özellikleri PDF
Hilal Aydın, Nesibe Andıran, Derya Buluş, Elif Yağlı
Atopik Dermatitli Hastaların İki Yıllık İzlem Sonuçları PDF
Emine Vezir, Murat Çapanoğlu, Emine Dibek Mısırlıoğlu, Tayfur Giniş, Ayşenur Kaya, Ersoy Civelek, Can Naci Kocabaş

OLGU SUNUMLARI

Karaciğer Kalsifikasyonu Nedeniyle Sunulan Üç Çocuk Olgu PDF
Sibel Bozabalı, Özgür Olukman, Şükrü Cangar
Multisistemik Ağır Form Psödohipoaldosteronizm: Gastrostomi Psödohipoaldosteronizm Yönetiminde Kullanılabilir mi? PDF (English)
Aşan Önder, Semra Çetinkaya, Cengiz Kara, Ayşegül Zenciroğlu, Zehra Aycan
Status Epileptikus ile Başvuran Serebral Venöz Tromboz Olgusu PDF
Zeynep Selen Karalök, Birce Dilge Taşkın, Ömer Bektaş, Sevgin Taner, Pamir Işık, Cahide Yılmaz
Çocuklarda Nadir Görülen Bir Hastalık: Goltz Sendromu PDF
Osman Güvenç, Özlem Bilgiç, derya Çimen, Eyüp Aslan, Derya Arslan, Bülent Oran
Düşük Serum Vitamin A Düzeyi ve Benign Rekürren Altıncı Sinir Paralizisi: Olgu Sunumu PDF
Ayşe Aysima Özçelik, Peren Perk, Alper Dai
Subungual Ekzositozlu Bir Çocuk Olgu PDF
Fadime Kılınç, Düriye Deniz Demirseren, Berrak Akşam, Mustafa Erol Demirseren, Ayşe Akbaş, Özkay Özgör, Ahmet Metin
Mezenterik Lenfadenite Bağlı İnvaginasyon ile Başvuran Glandüler Tularemi Olgusu PDF
Melahat Melek Oğuz, Fatma Nur Öz, Funda Çenesiz, Mehtap Acar

DERLEME

Yenidoğanlarda Palyatif Bakım PDF
Sevim Ünal, Ayşegül Zenciroğlu


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.