Cilt 10, Sayı 3 (2016)

İçindekiler

EDİTÖRDEN

Çocukluk Çağında Obezite ve Metabolik Sendrom PDF
Zehra Aycan

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR

A Retrospective Evaluation of the Factors Contributing to Obesity and the Existence of Metabolic Syndrome in Adolescents
Obez Adölesanlarda Obezite Gelişimini Belirleyen Faktörlerin ve Metabolik Sendrom Varlığının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
PDF
Aslıhan Araslı Yılmaz, Eda Özaydın, Fatma Demirel, Gülşen Köse
Evaluation of Childhood Headache in an Outpatient Pediatric Neurology Clinic
Çocuk Nöroloji Polikliniğine Baş Ağrısı Nedeni ile Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi
PDF
Deniz Yılmaz, Didem Gökkurt, Aslı Çelebi Tayfur
Urethral Trauma in Childhood: A Single Center Experience
Çocuklarda Üretra Travmaları: Tek Merkez Deneyimi
PDF
Hüseyin Tuğrul Tiryaki, Müjdem Nur Azılı, Burak Özçift, Ziya Livaelioğlu
Coping Styles of Mothers of Children with Chronic Diseases and Their Relationship with Psychiatric Symptoms: A Preliminary Report
Kronik Hastalığı Olan Çocukların Annelerinde Baş Etme Becerilerinin Psikiyatrik Belirtiler ile İlişkisi: Bir Ön Çalışma
PDF
Esra Çöp, Gülser Şenses Dinç, S. Ebru Çengel Kültür
Profile of Suicide Attempts in Adolescents; Demographic Features, Reasons and Risk Factors
Adölesanlardaki İntihar Girişimlerinin Profili; Demografik Özellikler, Nedenler ve Risk Faktörleri
PDF (English)
Ramiz Coşkun Gündüz, Halit Halil, Yeşim Doğanay Özgüven, Cüneyt Gürsoy, Cüneyt Karagöl, Atilla Çifci, Ganime Ayar, Seher Özgün
Clinical and Demographic Characteristics of Cyclic Vomiting Syndrome in Childhood: Single Center Experience
Çocukluk Çağı Siklik Kusma Sendromlu Hastaların Klinik ve Demografik Özellikleri: Tek Merkez Deneyimi
PDF
Ömer Bektaş, Veli Korkmaz, Serap Teber, Arzu Meltem Demir, Zarife Kuloğlu, Aydan Kansu, Gülhis Deda
How much Does University Students Know About Child Rights?
Üniversite Öğrencileri Çocuk Haklarını Ne Kadar Biliyor?
PDF
Burcu Küçük Biçer, Hilal Özcebe, Bahar Güçiz Doğan, Dilek Haznedaroğlu, Münevver Bertan
Evaluation of Children Aged 5 Years and Older Presenting to the Physical Medicine and Rehabilitation Clinic with the Complaint of Musculoskeletal Pain
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniğine Kas-iskelet Sistemi Ağrısı Şikayeti ile Başvuran 5 Yaş ve Üstü Çocukların Değerlendirilmesi
PDF
Gül Mete Civelek, Aslı Can Gencay, Nihal Tezel

OLGU SUNUMLARI

Maxillary Osteomyelitis Secondary to Dental Abscess in a Pediatric Patient
Dental Apseye Sekonder Maksiller Osteomiyelit Gelişen Bir Pediatrik Olgu
PDF
Emine Akkuzu, Saliha Kanık Yüksek, Aslinur Özkaya Parlakay, Belgin Gülhan, Fatih Alper Akcan, Hasan Tezer
A Case with Sickle Cell Anemia as the Cause of Hemiplegia
Hemipleji Nedeni Olarak Orak Hücreli Anemi Saptanan Bir Olgu
PDF
Rukiye Ünsal Saç, İkbal Ok Bozkaya, Neşe Yaralı, Abdurrahman Kara, Bahattin Tunç
A Periodic Syndrome of Childhood: Cyclic Vomiting
Çocukluk Çağı Periyodik Sendromu: Siklik Kusma
PDF
Arzu Ekici, Sevgi Yimenicioğlu, Kürşat Bora Çarman, Coşkun Yarar, Ayten Yakut
Primary Cutaneous T-Cell Lymphoma in Children: Report of Two Cases
Çocuklarda Primer Kutanoz T- Hücreli Lenfoma: İki Olgu Sunumu
PDF (English)
Derya Özyörük, Suna Emir, Hacı Ahmet Demir, Esra Karakuş, Cengiz Bayram, Bahattin Tunç
Acute Infantile Hemorrhagic Edema: Report of Two Cases
Akut İnfantil Hemorajik Ödem: İki Olgunun Sunumu
PDF
Kamuran Karaman, Sinan Akbayram, Mesut Garipardiç, Ahmet Faik Öner
Treatment of Resistant Atelectasis After Esophageal Atresia Repair with rhdn ase
Özofagus Atrezisi Operasyonu Sonrası Gelişen Dirençli Atelektazinin rhdn ase ile Tedavisi
PDF
Engin Yılmaz, Çağatay Evrim Afşarlar, Ahmet Ertürk, Ayşe Karaman, İbrahim Karaman, Nurullah Okumuş, Emrah Şenel

DERLEME

Congestive Heart Failure in Children
Çocuklarda Konjestif Kalp Yetersizliği
PDF
Emine Azak, Handan Ünsal, Ayşe Esin KİBAR, İbrahim İlker Çetin


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.