Cilt 10, Sayı 4 (2016)

İçindekiler

EDİTÖRDEN

Editörden PDF
Şenay Savaş Erdeve

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR

Endokrinoloji Polikliniğine Puberte Bulguları ile Başvuran Olguların Etiyolojik Dağılımı ve Klinik Özellikleri PDF
Beray Selver Eklioğlu, Mehmet Emre Atabek, Nesibe Akyürek, Emre Sarıkaya
Çocuk Acil Servisine Başvuran Adli Olguların Değerlendirilmesi PDF (English)
Ramiz Coşkun Gündüz, Halit Halil, Cemile Demirel Açıkalın, Cüneyt Gürsoy, Funda Kurt, Şanlıay Şahin, Atilla Çifci, Seher Özgün
Çocuk Yanık Hastalarında Enteral Beslenmenin Değişik Yöntemleri ve Anestezi Uygulamaları ile Klinik Yansımaları PDF (English)
Atilla Şenaylı, Hicran Köremezli, Gülsen Keskin, Sabri Demir, Müjdem Nur Azılı, Emrah Şenel
Nefropatik Sistinozis Olgularında Tanı ve Tedavide Karşılaşılan Zorluklar PDF (English)
Sare Gülfem Özlü, Aysun Çaltık Yılmaz, Emine Polat, Mehmet Bülbül, Özlem Aydoğ, Gülay Demircin, Ayşe Öner
Fonksiyonel Kabızlığı Olan Çocuklarda Çölyak Hastalığı Taramalı mıyız? PDF
Ceyda Tuna Kırsaçlıoğlu, Zarife Kuloğlu, Gonca Üstündağ, Arzu Ensari, Aydan Kansu
Antenatal Hidronefroz Bulgusu ile Tanı Konulan Primer Vezikoüreteral Reflülü Olgularda Cerrahi Tedavi: 21 Olgunun Değerlendirilmesi PDF
Doğuş Güney, Hüseyin Tuğrul Tiryaki
Kronik Hastalığı Olan Çocuk ve Adölesanlarda Vitamin D Eksiklik/Yetersizliği PDF (English)
Meryem Karaca, Semra Çetinkaya, Melikşah Keskin, Aşan Önder, Zehra Aycan
Çocuk Acil Servisinde Kan Kültürü Kullanımı PDF
Sinan Oğuz, Funda Kurt, Veli Korkmaz, Deniz Tekin, Emine Suskan

OLGU SUNUMLARI

Epilepsi Tanısıyla Takipli Subakut Sklerozan Panensefalitli Olgu PDF
Ümmü Aydoğmuş, Zeynep Selen Karalök, Birce Dilge Taşkın, Esra Gürkaş, Esra Gider, Cahide Yılmaz
Çocuklarda Lenfadenopatinin Nadir Bir Nedeni: Otoinflamatuvar Hastalık - Ailevi Akdeniz Ateşi PDF
Gonca Keskindemirci, Nuray Aktay Ayaz, Deniz Tuğcu, Mustafa Çakan, Gönül Aydoğan, Ali Er, Ferhan Akıcı, Hamide Sevinç Genç, Serdar Sander
D Vitamini İntoksikasyonuna Bağlı Hiperkalsemi: Olgu Sunumu PDF
Derya Buluş, Yasemin İnan, Emine Demet, Nesibe Andıran
Yenidoğan Döneminde Görülen Ağır Kalp Yetmezliğinin Ender Bir Nedeni: Galen Veni Anevrizmal Malformasyonu PDF
Arzu Akdağ, Bayram Ali Dorum

DERLEME

Akut Romatizmal Ateş PDF
Ali Osman Köksal, Asiye Gültekin Soylu, Osman Özdemir

EDİTÖRE MEKTUP

Pulmoner Vasküler Yeniden Biçimlenme Üzerine Heparin Etkisi PDF (English)
Benan Bayrakçı


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.