Cilt 5, Sayı 1 (2011)

İçindekiler

EDİTÖRDEN

Editörden PDF
Zehra AYCAN

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR

Epidermolizis Bülloza Tanısı Alan Yenidoğan Olgu Serisi PDF
M. Yekta ÖNCEL, Sevim ÜNAL, Aslıhan YILMAZ, Jale YILDIZ, Ayşe YAKUT AKBAŞ
Febril Konvülziyonlu 1385 Vakanın Klinik Özellikleri ve Risk Faktörleri PDF
Eda ÖZAYDIN, Mehmet Zeki YAŞAR, Alev GÜVEN, Aydan DEĞERLİYURT, Sadi VİDİNLİSAN, Gülşen KÖSE
Koklear İmplantlı Çocuğa Sahip Olmanın Aile İşlevlerine Etkisi PDF
Sanem ŞAHLI, Elife BARMAK, Erol BELGİN
Tekrarlayan Solunum Sistemi Semptomları ve Gastrointestinal Yakınmaları Olan Çocuklarda Hipofaringeal Reflülerin Karşılaştırılması PDF
Fatih AKBIYIK, Tuğrul TİRYAKİ, Gülşah BAYRAM KABAÇAM, Müjdem Nur AZILI, Halil ATAYURT
Hastanemiz Çocuk Acil Servisine Başvuran Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi PDF
Havva Nur PELTEK KENDİRCİ, Elif YAĞLI ÇOLAKOĞLU, Şamil HIZLI, Mesut KOÇAK, Emel SAYLAM, Emine POLAT, Gonca YILMAZ

OLGU SUNUMLARI

Renal Glukozüri Tanısı Alan Bir Olgu PDF
Gökhan TEKİN, Pelin ERTAN
Meckel-Gruber Sendromu: Ensefalosel ve Polidaktili Birlikteliği PDF
Hüseyin BİLGİN, Özgür PİRGON, Dursun ODABAŞ
Multisentrik Castleman Hastalığı ve Proteinüri; 12 Yaşında Bir Çocuk Vakanın Takdimi PDF
Suna EMİR, Ümmühan ÇAY, Nermin UNCU, Emrah ŞENEL, Sema APAYDIN
Akut Hemolitik Kriz ve Fulminan Karaciğer Yetmezliği ile Başvuran Wilson Hastalığı Olgusu PDF
Arzu Duygu DÖNMEZ, Neşe YARALI, Fulya G. DEMİRÇEKEN, Ülker ERTAN, Bahattin TUNÇ

DERLEME

Malnutrisyonlu Çocuğa Yaklaşım PDF
Beril ALTAŞ, Zarife KULOĞLU


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.