Cilt 11, Sayı 1 (2017)

İçindekiler

EDİTÖRDEN

Editörden PDF
Sinan Sarı

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR

Ciddi Proksimal Hipospadias Nedeni ile Opere Edilen Olgularda Uzun Dönem İzlemde Neler Değişti? PDF
Hüseyin Tuğrul Tiryaki
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan İşitme Taraması Sonuçları PDF
Sabri Köseoğlu, Serhan Derin, Sezen Bozkurt, Murat Şahan, Harun Üçüncü
Özofagogastroduodenoskopi Yapılmış Çocuklarda Özofagus Patolojilerinin Değerlendirilmesi PDF
Ulaş Emre Akbulut, Elif Sağ, Murat Çakır
Tiroid Karsinomlu Çocuk ve Adölesan Hastalarda Klinik Özelikler ve Prognoz: Tek Merkez Deneyimi PDF (English)
Derya Özyörük, Suna Emir, H. Ahmet Demir, H. Tuğrul Tiryaki, Esra Karakuş, Bahattin Tunç
Akut Lösemi Hastalarının Demografik Özellikleri ve Tedavi Sırasında Görülen Komplikasyonları: Tek Merkez Deneyimi PDF
Adem Karbuz, Neşe Yaralı, Pamir Işık, Ali Bay, Abdurrahman Kara, Bahattin Tunç
Çocukluk Çağı Tüberkülozlu Olguların Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi PDF
Sibel Bozabalı, Özgür Olukman, Şükrü Cangar
Prematüre Pubarş Olgularının Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi PDF
Aytaç Göktuğ, Zehra Aycan, Aşan Önder, Elif Sağsak, Melikşah Keskin, Semra Çetinkaya
Beta Laktam Alerji Şüphesi Olan Çocukların Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma PDF
Şule Çağlayan Sözmen, Seda Köse, Dilek Tezcan, Sakine Işık, Zeynep Arıkan Ayyıldız, Suna Asilsoy, Nevin Uzuner, Özden Anal, Özkan Karaman
Nutrisyonel Rikets Tanısı Alan Hastaların Değerlendirmesi: Tek Merkez Çalışması PDF (English)
Melikşah Keskin, Meryem Karaca, Zehra Aycan, Semra Çetinkaya
Bernard Soulier Sendromlu Hastalarda Klinik ve Genotipik Bulgular: Tek Merkez Deneyimi PDF
Hüseyin Tokgöz, Ümran Çalışkan

OLGU SUNUMLARI

Eozinofili ve Sistemik Semptomların Eşlik Ettiği İlaç Döküntüsü (Dress ) ile Eş Zamanlı Sitomegalovirus Enfeksiyonu: Bir Olgu Sunumu PDF (English)
Zeliha Haytoğlu
Optik Nörit Takibinde Nöromiyelitis Optika PDF
Zeynep Selen Karalök, Birce Dilge Taşkın, Alev Güven, Emine Akkuzu, Cahide Yılmaz
Trombosit Refrakterliği Olan Glanzmann Trombastenili Hastada Travmatik Hifemanın Rekombinan Faktör VIIa ile Başarılı Tedavisi PDF (English)
İkbal Ok Bozkaya, Neşe Yaralı, Abdurrahman Kara, Bahattin Tunç
Hiperlökositozu Olan Çocuk Hastada Santral Venöz Kateterizasyon Sırasında Gelişen Geçici Nörolojik Komplikasyon PDF
Gülsen Keskin, Mine Akın, Sengül Özmert, Devrim Tanıl Kurt, Sibel Saydam, Yeşim Andıran Şenaylı, Pınar Özışık, Gülşah Bayram, Emine Betül Tavil
Amiodarona Bağlı Nadir Görülen Bir Komplikasyon; Şiddetli Karın Ağrısı PDF
Kahraman Yakut, İlkay Erdoğan, Buket Daldaban
Asemptomatik Bir Çocukta Saptanan Ciddi Supravalvüler Aort Darlığı PDF
Osman Güvenç, Eyüp Aslan

DERLEME

Yenidoğanda Şilotoraks Tanı ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar PDF
Mehmet Büyüktiryaki, Nilüfer Okur, Nurdan Uraş, Şerife Suna Oğuz

EDİTÖRE MEKTUP

Akut Romatizmal Ateş, 2015 Yılı Revize Jones Kriterleri PDF
Mehmet Emre Arı, İlker Ertuğrul, Tamer Yoldaş, Selmin Karademir, Utku Arman Örün


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.