Cilt 11, Sayı 4 (2017)

İçindekiler

EDİTÖRDEN

Henüz Yeni Başlıyor PDF
Gökhan Kalkan

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR

Üçüncü Basamak Bir Merkezde Çocuk Yoğun Bakım Hastalarının Prognozunun Değerlendirilmesi PDF
Nazan Ülgen Tekerek, Başak Nur Akyıldız
Çocukluk Çağı Tip 1 Diyabetes Mellituslu Hastalarda Serum Asimetrik Dimetil Arjinin (Adma ) Düzeyi ile Erken Endotel Hasarı Arasındaki İlişkinin Saptanması PDF (English)
Şehribanu Işık, Derya Buluş, Nesibe Andıran
Çocukluk Döneminde Herpes Zoster Enfeksiyonu: 24 Olgunun Değerlendirilmesi PDF
Münevver Güven, Emel Çiçek Bozkurt
Şanlıurfa İlindeki Primer Enürezis Nokturna Şikâyeti ile Gelen Hastaların Değerlendirilmesi PDF
Bülent Katı, Emre Can Polat, Hasan Anıl Kurt, Kemal Gümüş
Başlangıcı Süt Çocukluğu Döneminde Olan Tekrarlayan Pnömoni Nedenleri ve Risk Faktörlerinin İlk Atak Yaşı ve Atak Sıklığı Üzerine Etkisi PDF (English)
Murat Çapanoğlu, Pelin Zorlu, Eyüp Sarı, Saliha Şenel
Robotik Cerrahinin Ülkemizdeki Yaygınlaşma Süreci ve Önündeki Engeller PDF
Ufuk Ateş, Ergun Ergün, Gülnur Göllü, Bilge Türedi, Kutay Bahadır, Ahmet Murat Cakmak
Dissemine İntravasküler Koagülasyonlu Hastalarda Vitamin E, Selenyum ve Glutatyon Peroksidaz Aktivitesinin Değerlendirilmesi PDF
Başak Nur Akyıldız, Musa Karakükçü, Mustafa Kendirci, Sabahattin Muhtaroğlu, Semiha Aydın, İbrahim Yılmaz, Serkan Özsoylu
Ilımlı ve Orta Şiddette İdiyopatik Skolyozu Olan Adölesanlarda Postural Stabilitenin Karşılaştırılması PDF
Gözde Gür, Yavuz Yakut, Songül Aksoy
Çocuk Nöroloji Hastalarının Aşılanma Durumu ve Etkileyen Faktörler PDF
Meda Kondolot, Ayşe Kaçar Bayram, Mehmet Canpolat, Faruk Karakaş, Ferhan Elmalı, Hakan Gümüş, Sefer Kumandaş, Hüseyin Per

OLGU SUNUMLARI

Kistik Nefroma Tanısı Alan 19 Aylık Kız Olgu PDF
Dilek Yılmaz, Ferah Sönmez, Refik Emre Çeçen, Sezen Karaca Özkısacık, Nil Çulhacı
Nöbeti Taklit Eden Nadir Bir Streç Senkop Olgusu PDF (English)
Gül Demet Kaya Özçora, Mehmet Canpolat, Sefer Kumandaş, Hüseyin Per, Ayşe Kaçar Bayram, Hakan Gümüş
Özgül Öğrenme Güçlüğü Etiyolojisinde Akut Dissemine Ensefalomiyelit (Adem ) Etken Olabilir mi? PDF
Sabide Duygu Tunas, Gülser Dinç, Zeynep Göker, Özden Şükran Üneri
Damak Plağı ile Beslenme ve Solunumu Düzelen Pierre Robin Sendromlu Bir Olgu PDF
Mehmet Katırcıoğlu, Nilüfer Güzoğlu, Didem Aliefendioğlu
Kasabach-Merritt Fenomeni Tablosu ile Kaposiform Hemanjiyoendotelyoma Düşünülen Bir Yenidoğan PDF
Sevim Ünal, Deniz Gönülal, Hatice Tatar Aksoy, Arzu Yazal Erdem, Derya Özyörük, Ahmet Demir
Maternal Fenilketonüri Sendromuna Bağlı Çoklu Konjenital Anomali Gelişen İki Olgu PDF
Sara Erol, Dilek Ulubaş Işık, İstemi Han Çelik, Ahmet Yağmur Baş, Nihal Demirel

DERLEME

Çocuklarda Temel Mekanik Ventilasyon PDF
Gökhan Kalkan, Emine Akkuzu


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.