Cilt 12, Sayı 1 (2018)

İçindekiler

EDİTÖRDEN

Kritik Hastada Nutrisyonel Değerlendirmenin Prognoza Etkisi PDF
Saliha Şenel

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR

Türkiye’de Pediatrik Yoğun Bakım Ünitesi’nde Pediatric Index of Mortality 2 (PIM2) ve Pediatric Risk of Mortality (PRISM) Skorlarının Uygunluğunun Değerlendirilmesi PDF
Yeşim Oymak, Benan Bayrakçı
Skrotal Hiperpigmentasyonu Olan Yenidoğan Bebeklerin Değerlendirilmesi PDF
Selen Güler Selen, Derya Buluş, Fatih Mehmet Kışlal
Gram Negatif İdrar Yolu Enfeksiyonu Etkenlerinin Antibiyotik Dirençleri PDF
Ayça Kömürlüoğlu, Kübra Aykaç, Yasemin Özsürekçi, Sevgen Tanır Başaranoğlu, Asiye Bıçakçıgil, Ümran Liste, Belgin Altun, Banu Sancak, Ali Bülent Cengiz, Ateş Kara, Mehmet Ceyhan
İstismara Uğradığını Belirten Ergenlerin Sosyodemografik Özellikleri PDF
Çağatay Özcan, Rukiye Ünsal Saç, Medine Ayşin Taşar
Kritik Hasta Çocukta Protein Enerji Malnütrisyonunun Mortalite ve Morbidite Üzerine Etkisi PDF
Başak Nur Akyıldız, Zehra Vatansever
Viral Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Nedeniyle Yatırılan Yenidoğanların Epidemiyolojik ve Klinik Özellikleri PDF
Emel Okulu, Hasan Akduman, Gaffari Tunç, Ergin Çiftçi, Erdal İnce, Ömer Erdeve, Saadet Arsan, Begüm Atasay
Pyeloplasti Sonrası Böbrek Fonksiyonlarında Düzelme Olur mu? Düşük Renal Fonksiyonlu 13 Olgunun Değerlendirilmesi PDF (English)
Günay Ekberli, Hüseyin Tuğrul Tiryaki
Çocuklarda Raynaud Fenomeni ve Birincil ve İkincil Raynaud Hastalarının Karşılaştırılması PDF
Ezgi Deniz Batu, Hafize Emine Sönmez, Yelda Bilginer

OLGU SUNUMLARI

Aortada Güçlü Retrograd Akım ile Tanı Konulan Galen Ven Anevrizması Olgusu PDF
Dilek Ulubaş Işık, Sezin Ünal, Osman Yılmaz, İstemi Han Çelik, Ahmet Yağmur Baş, Nihal Demirel
Enfektif Endokarditin Nadir Bir Komplikasyonu PDF (English)
İrfan Oğuz Şahin, Ahmet Şaşmazel, Hazım Alper Gürsu, Özgür Ceylan, Mehmet Biçer, Ali Kaya, Fatih Duran
Perikarda Yapışık Mediastinal Teratomun Cerrahi Olarak Çıkartılması PDF (English)
Nil Yaşam Taştekin, Ergun Ergün, Ufuk Ateş, Gülnur Göllü, Hüseyin Dindar
Bulbar Semptomlar ile Başvuran Myastenia Gravis Olgusu PDF
Arzu Yılmaz, Zahide Yalaki, Zeynep Şen, Bülent Alioğlu
Metimazole Bağlı Vaskülit Gelişen Hashitoksikozisli Adölesan Hasta PDF
Derya Buluş, Elif Yağlı, Bahar Büyükkaragöz
Tanı Alamamış Anal Atrezili Yedi Aylık Bebek PDF
Turan Yıldız, Aysel Yucak, Zekeriya İlçe

DERLEME

Turner Sendromunun Nörogelişimsel ve Psikososyal Sorunlarında Olgu Yönetim Rehberi PDF
Sıddıka Songül Yalçın, Tuba Çelen Yoldaş, G Eda Ütine


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.