Cilt 12, Sayı 2 (2018)

İçindekiler

EDİTÖRDEN

İshal Tedavisinde Prebiyotik ve Probiyotiklerin Yeri PDF
Bahar Çuhacı Çakır

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR

Yenidoğanda İdrar Yolu Enfeksiyonları PDF
Ezgi Yangın Ergon, Buğra Han Acar, Kıymet Çelik, Rüya Çolak, Senem Alkan Özdemir, Şükran Keskin Gözmen, Özgür Olukman, Erkin Serdaroğlu, Şebnem Çalkavur
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Trakeotomi Açılan Olguların Değerlendirilmesi: Mekanik Ventilatörden Ayrılma ve Dekanülasyon Sonuçlarımız PDF
Adem Dursun, Nazan Ülgen Tekerek, Başak Akyıldız
Kısa Bağırsak Sendromunda Karaciğerde Ultrastrüktürel Değişiklikler ve Cd14 Ekspresyonu PDF (English)
Gülnur Göllü, Mine Şenyücel, Nalan Akyürek, İpek Gönül, Aykut Özkul, Haluk Gökçora, Aydın Yağmurlu
Çocukların Özel Araçlarda Sigara Dumanından Pasif Etkilenim Durumlarının İncelenmesi PDF
Duygu Akçay, Hilal Özcebe
Servikal Lenfadenopatili Olgularımızın Retrospektif Değerlendirilmesi PDF
Derya Özyörük, Ümmühan Çay
Kistik Fibrosisli Çocuklarda Tiroid Fonksiyon Testleri: Tiroid Disfonksiyonu Bu Hastalarda Tahmin Edilenden Daha mı Fazla? PDF (English)
Sakine Işık, Hale Tuhan, Şule Çağlayan Sözmen, Seda Köse, Ceyda Aydoğan, Suna Asilsoy, Nevin Uzuner, Özden Anal, Ece Böber, Özkan Karaman
Kuduz Riskli Temas Sonrası Başvuran Çocuk Olguların ve Profilaksi Uygulamalarımızın Geriye Dönük Değerlendirilmesi PDF
Bilge Aldemir Kocabaş
Okul Çağı Öncesi Çocuklarda Perkütan Nefrolitotomi Sonuçları: Tek Merkez Deneyimi PDF
Bülent Katı, Eyyüp Sabri Pelit, Mustafa Erman Dörterler, Eser Ördek, Yiğit Akın, Halil Çiftçi, Ercan Yeni
Sosyodemografik Özellikler ve Beslenme Örüntüsünün İshalli Hastalıklara Etkisi: Olgu-Kontrol Çalışması PDF
Tolga İnce, Sıddıka Songül Yalçın, Fehminaz Temel, Eda Köksal, Kadriye Yurdakök
Pediyatrik Toraks Patolojilerinde Minimal İnvaziv Cerrahi PDF (English)
Ufuk Ateş, Ergun Ergün, Gülnur Göllü, Kutay Bahadır, Aydın Yağmurlu
Balık Yağı İçeren veya Zeytinyağından Zengin Parenteral Lipid Emülsiyonu Alan Prematüre Yenidoğanların Karaciğer Fonksiyon Testlerinin Değerlendirilmesi PDF
Sezin Ünal, Dilek Ulubaş Işık, İlter Arifoğlu, Sara Erol, Nihal Demirel, Ahmet Yağmur Baş
Van İlinde Astım ve/veya Allerjik Rinitli Çocuklarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları PDF
Sakine Işık, İhsan Gül, Mecnun Çetin

OLGU SUNUMLARI

Semptomdan Tanıya Organofosfat İntoksikasyonu PDF
Emine Akkuzu, Gökhan Kalkan, Selen Karagözlü, Şule Demir, Merve Yavuz
Sporcu Adölesanda Allerjik Kontakt Dermatit: Mercaptobenzothiazole ve Mercapto Mix PDF
Zeynep Şengül Emeksiz, İlknur Bostancı, Kadir Öztürk
Epstein-Barr Virüs Enfeksiyonunun Nadir Görülen Bir Komplikasyonu: Miyoperikarditli Bir Olgu Sunumu PDF
Özlem Gül, Dolunay Gürses, Sümeyye Sumru Tunç
Uyurgezerliğin Eşlik Ettiği Obsesif Kompulsif Bozukluk Olgusunda Fluoksetin Tedavisi ile Düzelen Uyurgezerlik PDF
Serkan Karadeniz, Sema Kandil

DERLEME

Çocuklarda Vertigo; Ayırıcı Tanı PDF
Fatih Alper Akcan


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.