Cilt 3, Sayı 3 (2009)

İçindekiler

EDİTÖRDEN

Editörden PDF
Zehra AYCAN

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR

Katılma Nöbetli 220 Hastanın Geriye Dönük Değerlendirilmesi PDF
Ebru ARHAN, Kutay SEL, Alev GÜVEN, Aydan DEĞERLİYURT, Abdullah MUTLU, Serkan Kadir KESKİN, Gülşen KÖSE
Migren Başağrısı Tanısı Almış Çocuklarda Serum Antikardiyolipin Antikorlarının Değerlendirilmesi PDF
Semra HIZ KURUL, Uluç YİŞ, Eray DİRİK
Acil Servise Başvuran Beş Yaş Altındaki Çocuklarda Yaz Dönemi İshallerinin Sosyodemografik Dağılımı PDF
Tülin ÇATAKLI, İlknur BOSTANCI, Yıldız DALLAR
Anne Sütü Alma Süresi Erken Çocukluk Dönemi Psikiyatrik Sorunları İçin Özgül Bir Risk Faktörü Müdür? PDF
Koray KARABEKİROĞLU, Seher AKBAŞ, Gökçe Nur TAŞDEMİR

OLGU SUNUMLARI

Santral Erken Puberte Gelişen Bir 11-Beta Hidroksilaz Eksikliği Vakası PDF
Serap SEMİZ, Özmert M.A. ÖZDEMİR, Ayşegül SÖZERİ ÖZDEMİR
Kayısı Çekirdeği Yenildikten Sonra Ortaya Çıkan Akut Siyanür Zehirlenmesi PDF
Tolga Altuğ ŞEN, Reşit KÖKEN, Tevfik DEMİR, Ömer DOĞRU, Elvan BAHÇELİ
Down Sendromlu Bir Çocukta Bilateral Bazal Gangliyon Kalsifikasyonu PDF
Hakan DÖNERAY, Halil KESKİN, Hüseyin TAN, Celalettin KOŞAN
Postoperatif Dönemde Gelişen Bir Malign Hipertermi Olgusu PDF
Başak AKYILDIZ, Türkan PATIROĞLU, Meda KONDOLAT, Leyla HASDIRAZ, Fahri OĞUZKAYA, Mehmet BİLGİN, Yasemin ALTUNER, Arzu EKİCİ, Demet HAFIZOĞLU
Toplu İğnenin Yol Açtığı Apendiks Perforasyonu PDF
Ayşe KARAMAN, İbrahim KARAMAN, Mustafa Kemal ASLAN, Yusuf Hakan ÇAVUŞOĞLU, Derya ERDOĞAN, Özden TÜTÜN
Diastrofik Displazi: Vaka Sunumu PDF
Hatice KOÇAK, Serdar CEYLANER, Sadi VİDİNLİSAN, Şerif Bülent ELERMAN

DERLEME

Bronkopulmoner Displazide Önleyici Ve Tedavi Amaçlı İnhale Veya Sistemik Steroid Kullanımı: Güncel Bir Derleme PDF
Ömer ERDEVE, S. Ümit SARICI

EDİTÖRE MEKTUP

Çocukluk Çağı Doğumsal Baş Ve Boyun Kitleleri İçerisinde Juguler Venöz Flebektazi Ve Timik Herniasyonu Hatırlayalım PDF
Saliha ŞENEL, Nilgün ERKEK, Candemir KARACAN


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.